Reklama

Polska

NCBiR dofinansuje polską platformę mikrosatelitarną

Model platformy satelitarnej HyperSat w skali 1:1. Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl
Model platformy satelitarnej HyperSat w skali 1:1. Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało spółce Creotech Instruments S.A. ponad 15 mln złotych na rozwój innowacyjnej platformy mikrosatelitarnej. To kamień milowy w rozwoju spółki. Seryjna produkcja satelitów, opartych na rozwijanej przez Creotech platformie, z których skorzystać będą mogli zarówno nabywcy krajowi, jak i zagraniczni, może rozpocząć się już w 2020 roku.

Sukces Creotech Instruments S.A. cieszy nas podwójnie. Po pierwsze mamy świadomość, że zaangażowanie kapitałowe w tę spółkę staje się jedną z najlepszych inwestycji ARP. Po drugie to przełomowy moment w kontekście rozwoju sektora kosmicznego w naszym kraju. Każde nowe osiągnięcie w tej bardzo innowacyjnej i bardzo konkurencyjnej branży jest impulsem do kolejnych działań. Środki pozyskane z NCBiR to prawdziwy krok milowy w rozwoju firmy. Seryjna produkcja satelitów, opartych na rozwijanej przez Creotech platformie, oznacza jej dalszą ekspansję zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku.

Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu

Dr Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments S.A. zwraca uwagę, że decyzja NCBiR to zwieńczenie wielomiesięcznej pracy nad przygotowaniem wniosku, wyjaśnieniem wszelkich problemów technicznych i opracowaniem spójnego planu wdrażania polskich satelitów na globalny rynek.

Otrzymane dofinansowanie (…) pozwoli także zaspokoić najbardziej palące potrzeby naszego kraju w obszarze obserwacji satelitarnej, w tym także w krytycznym obszarze zwiadu satelitarnego na potrzeby wojska, gdzie autonomia i dostęp do własnych, pewnych danych stanowi ogromną wartość i realnie przyczyni się do podniesienia polskiego bezpieczeństwa w tych trudnych czasach. Tak jak amerykański gigant kosmiczny SpaceX dąży do przedefiniowania podejścia do środków wynoszenia poprzez rozwój rewolucyjnych rakiet wielokrotnego użytku, tak my chcemy zrewolucjonizować rynek satelitarny poprzez znaczne obniżenie kosztów misji satelitarnych i skrócenie czasu ich realizacji.

dr Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments

Przełomowy projekt dla całej branży

Tak dużych pieniędzy ulokowanych w jednym projekcie polski, intensywnie rozwijający się w ostatnich latach, przemysł kosmiczny, jeszcze nie miał. Warto mieć na uwadze, że sektor kosmiczny w Polsce jest finansowany przede wszystkim z budżetu państwa. Bezpośrednio finansowana jest działalność Polskiej Agencji Kosmicznej, która dysponuje rocznym budżetem wysokości około 2,4 mln EUR. Pośrednim sposobem finansowania sektora kosmicznego są kontrakty z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej odzyskiwane ze składek członkowskich wpłacanych corocznie przez Polskę. Powoduje to, iż głównym i końcowym odbiorcą produkcji i usług sektora kosmicznego są instytucje UE i ESA, co odzwierciedla ogólny trend w Europie.

Grzegorz Brona tłumaczy, że łączny, roczny budżet kosmiczny Polski wynosi około 90,52 mln EUR, ale tylko część tych środków wraca do Polski w postaci projektów i zleceń dla działających w naszym kraju firm i instytucji. Zgodnie z danymi Eurospace do Polski wraca 50 proc. składki do ESA. W przypadku programu Horizon 2020 ten współczynnik wynosi 15 proc, a ze składek na programy Copernicus i Galileo do polskiej gospodarki wraca jedynie 2 proc. naszych składek. Uwzględniając budżet Polskiej Agencji Kosmicznej roczny przychód polskiego sektora kosmicznego kształtuje się więc na poziomie 19 mln EUR. Z tej puli korzysta kilkadziesiąt firm i przynajmniej 10 instytucji naukowych i szkół wyższych.

Biorąc pod uwagę te liczby kwota 15 mln złotych na pojedynczy projekt rozwojowy całkowicie polskiej, a przy tym bardzo innowacyjnej platformy mikrosatelitarnej oznacza zupełnie nową jakość w finansowaniu krajowego sektora kosmicznego. Creotech Instruments S.A., uczestnicząc w kolejnych projektach kosmicznych, konsekwentnie dąży do osiągnięcia swojego strategicznego celu biznesowego, jakim jest pozyskanie kompetencji integratora satelitów.

dr Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments

Platforma satelitarna Creotech na „Szybkiej Ścieżce” NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę wniosków złożonych w pierwszym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 „Szybka ścieżka”. 6 czerwca NCBiR poinformowało, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w pierwszym etapie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2017 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. W ramach marcowego etapu konkursu wpłynęły 24 wnioski, dla których dokonano oceny merytorycznej. Do dofinansowania zostało rekomendowanych 12 projektów z których 2 zlokalizowane są w województwie mazowieckim, a 10 zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie. Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 54 948 833,15 PLN.

Projekt złożony przez spółkę Creotech Instruments S.A., nie tylko otrzyma największe środki z pośród projektów objętych dofinasowaniem – ponad 15 mln złotych dofinansowania, przy kosztach kwalifikowanych projektu na poziomie niemal 20 mln zł – ale otrzymał także największą liczbę punktów ze wszystkich ocenianych wniosków. Przy czym warto zwrócić uwagę, że NCBiR zastosował nowy sposób oceny wniosków, w ramach której po raz pierwszy eksperci NCBiR odwiedzali firmy aplikujące i oceniali ich rzeczywisty potencjał do realizacji projektów.

Projekt, który uzyskał dofinansowanie jest częścią programu budowy platformy satelitarnej HyperSat. Część realizowana w ramach finansowania z NCBiR, wydzielona z całego programu HyperSat nosi nazwę „Renesans”, bo ma istotnie przyśpieszyć rozwój przemysłu kosmicznego w naszym kraju i jednocześnie istotnie obniżyć koszt misji satelitarnych na rynku globalnym.    

Platforma HyperSat

Firma Creotech Instruments S.A., ogłosił w kwietniu 2017 roku plan budowy uniwersalnej, modułowej platformy satelitarnej HyperSat. Seryjna produkcja satelitów, z których skorzystać będą mogli zarówno nabywcy krajowi, jak i zagraniczni, może rozpocząć się już w 2020 roku.

HyperSat będzie modułową, uniwersalna platformą, która, zaopatrzona w specjalistyczne instrumenty, pozwoli realizować szerokie spektrum misji kosmicznych, o różnym przeznaczeniu od radiowych przez telekomunikacyjne, aż po obserwacyjne: optoelektroniczne i radarowe.

Potencjalnymi odbiorcami satelitów opartych na platformie HyperSat będą zarówno klienci krajowi, jak i zagraniczni. Zainteresowane udziałem w projekcie są m.in. Politechnika Warszawska oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Chętne do współpracy są także krajowe firmy.

HyperSat będzie systemem otwartym. Platforma będzie kompatybilna z najpopularniejszymi modułami użytkowymi wykorzystywanymi w satelitach klasy piko i nano, ale przede wszystkim będzie w stanie współpracować z większymi instrumentami. Stwarza to szansę dla innych kosmicznych graczy działających w naszym kraju. Chcemy, żeby ten projekt mógł przyczynić się nie tylko do rozwoju naszej firmy, ale stanowił także impuls rozwojowy dla całego krajowego sektora kosmicznego i szerzej – polskiej branży innowacyjnej.

dr Marcin Stolarski, kierownik projektu HyperSat

Modułowa elastyczność nanosatelitów przeniesiona na poziom użytkowy

Platforma HyperSat ma czerpać z najlepszych praktyk wypracowanych przy produkcji satelitów klasy piko i nano (tzw. CubeSat), o wadze do kilku kilogramów, ale będzie projektowana z myślą o przenoszeniu instrumentów i aparatury o większych gabarytach. Dzięki swoim większym rozmiarom zastosowanie satelitów HyperSat będzie istotnie szersze od nanosatelitów.

Planowany przez Creotech produkt składać się będzie z wymiennych modułów funkcjonalnych. W najmniejszej konfiguracji satelita będzie miał wymiary 30x30x10 cm i wagę 10 kg. System może być rozbudowywany do rozmiaru maksymalnego 30x30x60 cm i wagi 60 kg poprzez dołożenie kolejnych modułów bądź instrumentów.

W ramach projektu firma Creotech stworzy także laboratoryjną wersję stacji naziemnej na potrzeby testów systemów radiowych oraz wdroży system o nazwie HyperSat BUS, czyli innowacyjną magistralę satelity pozwalającą na zasilanie poszczególnych komponentów platformy i przesyłanie danych pomiędzy nimi. HyperSat będzie posiadał elastyczność nanosatelitów wpisując się jednocześnie w globalne trendy kosmicznego rynku w ramach tzw. „ery Space 4.0”.

Jednocześnie firma chce wpisać się ze swoją platformą HyperSat w technologiczny nurt New Space, którego cechą jest dążenie do komercyjnego wykorzystywania ogromnego potencjału technologii kosmicznych przy zachowaniu organizacyjnej zwinności i reżimu kosztowego charakterystycznego dla sektora start-up.

Prezes Creotech Instruments zwraca uwagę, że New Space oznacza wyjście poza wyśrubowane standardy bezpieczeństwa stosowane do tej pory w projektach satelitarnych prowadzonych przez największych światowych graczy. Ze względu na fakt, że Platforma HyperSat składać się będzie z modułowych, powtarzalnych elementów, ich produkcja będzie mogła być realizowana w większych seriach.

Czytaj też: Creotech stawia na elektronikę kosmiczną. Krok do budowy mikrosatelitów

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!