Reklama

Polska

Nowy nabór na prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Do 23 stycznia

  • fot. http://www.telespazio.it/
    fot. http://www.telespazio.it/

W zakończonym niedawno pierwszym postępowaniu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie wyłoniła żadnego kandydata na prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Obecnie uruchomiono nowy nabór. Termin składania ofert to 23 stycznia 2017 roku. 

Do 23 stycznia 2017 roku zainteresowani kandydaci mogą składać swoje aplikację na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK). Poprzedni nabór, który odbywał się w dniach 30 września - 8 listopada 2016 roku zakończył się bez rozstrzygnięcia. Jak informuje Kancelaria Premiera w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 7 ofert. Wymagania określone w ogłoszeniu spełniły 3 oferty. Do rozmowy kwalifikacyjnej przystąpiło 2 kandydatów, a 1 osoba zrezygnowała z udziału w naborze. 

Przyszły prezes Polskiej Agencji Kosmicznej powinien być obywatelem polskim, korzystać z pełni praw publicznych,  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadać co najmniej stopień naukowy doktora oraz uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji wraz z co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny), co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej 6-letni staż pracy w przemyśle wysokich technologii. Przyszły Prezes ma także znać język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się, a także wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Agencji.

Obecnie osobą pełniącą obowiązki na stanowisku Prezesa PAK jest Wiceprezes ds. Obronnych płk Piotr Suszyński. Pierwszym i do tej pory jedynym prezesem agencji był prof. Marek Banaszkiewicz, który został odwołany przez Premier Beatę Szydło 7 października 2016 roku. Powodem było niezatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego agencji za 2015 rok. 

Szczegółowe wymagania naboru można znaleźć w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!