Reklama

Polska

PAK uruchamia platformę informacyjną polskiego sektora kosmicznego

Ilustracja: polsa.gov.pl
Ilustracja: polsa.gov.pl

Systemu Informacji Polskiego Sektora Kosmicznego (SIPSK) będzie pierwszą w Polsce szczegółową bazą informacji o podmiotach krajowego sektora kosmicznego. Platforma powstała w oparciu o diagnozę potrzeb sektora kosmicznego i jest narzędziem opracowanym i przygotowanym przez Polską Agencję Kosmiczną. Agencja zachęca podmioty polskiego przemysłu kosmicznego do rejestracji w nowopowstałej bazie.

Baza SIPSK składa się z dwóch części:

  • ogólnodostępnej,
  • zamkniętej, dostępnej tylko po zarejestrowaniu dla przedstawicieli podmiotów sektora kosmicznego.

W części ogólnodostępnej będą prezentowane informacje o podmiotach polskiego sektora kosmicznego, ich ofercie i możliwościach. Zapewniona też będzie przestrzeń publikacji aktualnych informacji i ogłoszeń branżowych. Dostęp do SIPSK znajduje się pod tym linkiem.
Informacje przekazane przez podmioty w części zamkniętej będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością ustawową Polskiej Agencji Kosmicznej (patrz Regulamin „Systemu Informacji Polskiego Sektora Kosmicznego”).

Informacje przekazywane przez podmioty do SIPSK posłużą następującym celom:

  1. identyfikacji i promocji krajowych podmiotów realizujących przedsięwzięcia i prowadzących prace badawczo-rozwojowe oraz rozpoczynających działalność przemysłową w obszarze technologii kosmicznych,
  2. mapowaniu potencjału dostawców produktów, usług i technologii z obszaru zastosowań kosmicznych, istotnych dla rozwoju polskiego sektora kosmicznego,
  3. ułatwieniu podmiotom krajowego sektora kosmicznego z obszaru nauki, przemysłu i administracji wymiany informacji oraz tworzenia nowych powiązań i łańcuchów dostaw.

Dzięki pozyskaniu w ramach SIPSK wiedzy o możliwościach i potrzebach podmiotów sektora kosmicznego, PAK będzie mogła, zgodnie z jej zadaniami ustawowymi, precyzyjnie diagnozować potencjał sektora, a także działać na rzecz rozszerzania współpracy pomiędzy krajowymi podmiotami z obszarów administracji, nauki i przemysłu.

Pomoże to również jeszcze efektywniej promować osiągnięcia polskich podmiotów na arenie międzynarodowej.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama