Reklama

Polska

PAK w imieniu ZPSK ogłasza kolejne nabory do projektu NEPTUNE

Ilustracja: clustercollaboration.eu
Ilustracja: clustercollaboration.eu

W imieniu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego Polska Agencja Kosmiczna zaprasza zainteresowane firmy i osoby fizyczne do udziału w otwartym naborze na rozwój innowacyjnych projektów oraz do składania wniosków na ekspertów w ramach międzynarodowego projektu NEPTUNE. Jest on dedykowany jest mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” (Blue Growth).

Jak można przeczytać na stronach Komisji Europejskiej: „Niebieski wzrost” to długoterminowa strategia wspierania zrównoważonego wzrostu w całym sektorze morskim. Zwrócono w niej uwagę na fakt, że morza i oceany stanowią siłę napędową gospodarki europejskiej oraz mają duży potencjał w zakresie innowacji i wzrostu. Pomaga ona realizować w ramach zintegrowanej polityki morskiej UE cele strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. „Niebieska” gospodarka generuje 5,4 mln miejsc pracy oraz wartość dodaną brutto sięgającą prawie 500 mld euro rocznie. W szeregu obszarów, które przedstawiono w ramach strategii, możliwy jest dalszy wzrost.

Udział w projekcie NEPTUNE to szansa na otrzymanie finansowego wsparcia w ramach grantów przyznawanych na projekty oraz profesjonalnego doradztwa. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego podmiotu na projekty wynosi 60 tys. euro, zaś zaplanowany w projekcie budżet środków przeznaczonych na wsparcie to ponad 3 mln euro.

Dodatkowo, oferowane usługi eksperckie pomogą w przezwyciężaniu wyzwań społecznych i ekonomicznych w projektach z niżej wymienionych dziedzin:

  • Gospodarka wodna na terenach wiejskich,

  • Gospodarka wodna w miastach,

  • Logistyka portów,

  • Transport rzeczny oraz morski,

  • Środowisko/Ochrona środowiska,

  • Morska oraz wodna energia odnawialna.

W ramach projektu planowane są dwa nabory. Pierwszy termin składania aplikacji upływa 15 marca 2017 r., a kolejny - 15 września 2017 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie projektu.

Równolegle prowadzony jest nabór na ekspertów projektu NEPTUNE. Jest to szansa dla osób posiadających doświadczenie we wskazanych powyżej obszarach na prowadzenie profesjonalnych usług eksperckich dla beneficjentów konkursu o granty. Pomoc doradcza dla MŚP i przyszłych przedsiębiorców w realizacji projektów obejmowała będzie wsparcie w jednym z wymienionych obszarów: ochrona praw własności intelektualnej/przemysłowej, transfer/rozwój technologii, przezwyciężanie barier prawnych i społecznych, inkubacja, internacjonalizacja czy demonstracja projektu na dużą skalę.

Wyłonieni w ramach konkursu eksperci będą mieli szansę na odpłatne świadczenie usług wybranym podmiotom (system grantów) ale też na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych w kraju i zagranicą. Ponadto, lista ekspertów zostanie ogłoszona oraz opublikowana na stronie projektu NEPTUNE.

Nabór na ekspertów prowadzony jest w sposób ciągły do dnia 15 września 2017 r. Projekt NEPTUNE Blue Growth Accelerator finansowany jest w ramach programu Horyzont 2020.

W przypadku szczegółowych pytań można kontaktować się ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!