Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Partnerstwo naukowo-przemysłowe wspomoże rozwój technologii kosmicznych

  • Fot. Creotech Instruments S.A.
    Fot. Creotech Instruments S.A.

W dniu 22 marca br. podpisano umowę o współpracy między Politechniką Warszawską, CEZAMAT PW Sp. z o.o. oraz Creotech Instruments S.A. Zakłada ona stworzenie trójstronnego partnerstwa sprzyjającego wykorzystaniu doświadczeń, potencjału badawczego i dorobku naukowego zaangażowanych podmiotów w obszarze technik kosmicznych i satelitarnych.

Współpraca między Politechniką Warszawską, CEZAMAT PW i Creotech Instruments obejmować będzie między innymi utworzenie wspólnej bazy badawczej, laboratoryjnej oraz wytwórczej dla prowadzenia projektów w zakresie technik kosmicznych i satelitarnych. Zakłada się również skoordynowane prowadzenie prac wdrożeniowych i działań innowacyjnych w celu praktycznego wykorzystania wyników badań realizowanych w ramach umowy. Partnerzy będą także wymieniać się wiedzą, organizować szkolenia, seminaria i spotkania ekspertów oraz prowadzić spójną politykę informacyjną.

Ze strony Politechniki Warszawskiej umowę podpisał Rektor prof. Jan Szmidt. Sygnatariuszami ze strony CEZAMAT PW Sp. z o.o. byli: Mariusz Wielec, Prezes Zarządu i prof. Romuald Beck, Wiceprezes Zarządu ds. naukowych, natomiast ze strony Creotech Instruments S.A.: Grzegorz Brona, Prezes Zarządu i Mariusz Andrzejczak, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych. Umowa została zatwierdzona w obecności dra Piotra Dardzińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapowiedział on przy tej okazji zmiany w przepisach dotyczących współpracy naukowo-biznesowej, które są przedmiotem aktualnych prac w Ministerstwie.

Creotech Instruments jest kołem zamachowym dla całej polskiej branży kosmicznej i sukces tej firmy jest świetnym przykładem na to, jak państwo powinno stymulować rozwój innowacyjnych firm. Musimy stworzyć system, który doprowadzi do tego, że firm takich jak Creotech będzie powstawało więcej. Kontakty między uczelniami, a biznesem powinny być częstsze i łatwiejsze. Należy także zdjąć z uczelni ryzyka związane z niejednoznacznością przepisów regulujących te relacje

dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Odnosząc się do nawiązanego porozumienia, Mariusz Wielec, Prezes Zarządu CEZAMAT PW Sp. z o.o. wspomniał, że kompleks badawczy CEZAMAT od samego początku zaprojektowany był do współpracy z przemysłem. „Sposób budowy infrastruktury, organizacji pracy i zarządzania pozwala na elastyczną współpracę z podmiotami przemysłowymi. Centrum wyposażone będzie w zaawansowane linie technologiczne oraz platformy projektowania, symulacji, diagnostyki i charakteryzacji – podkreslił M. Wielec.

Swoimi przemyśleniami na temat kwestii podzielił się również dr Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments S.A. Wierzymy, że warto wzmacniać współpracę między uczelniami wyższymi, a firmami innowacyjnymi. Jesteśmy w stanie bardzo wiele się od siebie nawzajem nauczyć i wspólnie możemy zdziałać zdecydowanie więcej. Cechą charakterystyczną prawdziwie silnych i innowacyjnych gospodarek jest to, że wiodące ośrodki naukowe ściśle współpracują z rodzimym biznesem – wskazał G. Brona, który sam łączy rolę prezesa prywatnej firmy z obowiązkami wykładowcy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Łączenie wysiłków twórczych naukowców i przedstawicieli przemysłu zawsze daje znakomite rezultaty. Zawarta dzisiaj umowa o współpracy między naszymi instytucjami z pewnością zaowocuje innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych, które znajdą zastosowanie w polskiej gospodarce

prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej

Zdaniem obecnego na spotkaniu prof. Tomasza Skotnickiego, Wiceprezesa Zarządu CEZAMAT ds. operacyjnych i programowych, w Polsce trudno o odpowiednie warunki dla przekształcania pomysłu w konkretny i zbywalny produkt przemysłowy. „Brakuje ogniwa łączącego naukowca i biznes. Ogniwa, które pozwoli zamienić pomysł w gotowy do sprzedania produkt. Trzeba to koniecznie zmienić - podkreślił prof. Skotnicki, po czym dodał: „CEZAMAT będzie pierwszym takim ogniwem w Polsce, ale nie da sobie rady, jeśli nie staną za nim silne instytucje. Celem CEZAMAT-u nie będzie zdobycie nagrody Nobla, tylko wywarcie pozytywnego wpływu na gospodarkę”.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!