Reklama

Polska

Podsumowanie konferencji Polska w Kosmosie

Fot. http://www.polskawkosmosie.org
Fot. http://www.polskawkosmosie.org

W dniach 26 – 27 listopada 2015 roku w Instytucie Lotnictwa w Warszawie po raz trzeci odbyła się wiodąca krajowa konferencja skupiającą przedstawicieli podmiotów sektora kosmicznego w Polsce. Portal Defence24.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.   

Patronat nad konferencją objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Gospodarki, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Prof. dr hab. inż. Marek Banaszkiewicz, Prezes Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Projekt współfinansowany był przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę"

Na konferencji obecnych było ponad 170 gości reprezentujących ponad 70 instytucji, uczelni i firm zainteresowanych bądź związanych z badaniami naukowymi i gospodarczym wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej. 

Pierwszego dnia konferencji obecni prelegenci wygłosili referaty na temat udziału i sukcesów polskich naukowców w prestiżowych misjach kosmicznych, korzyści i perspektyw badania kosmosu, partnerstwa nauki i biznesu oraz zagadnień polityki kosmicznej Polski, Europy i świata.

W trakcie pierwszej sesji „Korzyści i pespektywy badania kosmosu. Udział i sukcesy polskich naukowców w prestiżowych misjach kosmicznych", Prof. Marek J. Sarna z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk przedstawił koncepcję budowy polskiego satelity ultrafioletowego UVSat. Dr Karol Seweryn z Centrum Badań Kosmicznych PAN mówił o bieżących pracach i perspektywach polskiej robotyki kosmicznej. Barbara Matyjasiak z Centrum Badań Kosmicznych PAN przedstawiała nowe możliwości diagnostyki radiowej za pomocą stacji PL610 - radioteleskopu LOFAR w Borówcu. Dr Łukasz Wyrzykowski (Uniwersytet Warszawski) przedstawił polski udział w kosmicznej misji Gaia. Dr hab. Agata Różańska (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN) zreferowała wkład Polski w projektowanie i rozwój satelity ATHENA. Prof. Ryszard Szczerba (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN) przedstawił w swoim referacie misje ESA do obserwacji w dalekiej podczerwieni. Dr Natalia Zalewska wspólnie z Janem Kotlarzem (Instytut Lotnictwa) przybliżyli zastosowanie algorytmiki analizy obrazu w nawigacji łazikami marsjańskimi a Prof. Gerald Handler z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN przedstawił pierwsze naukowe wyniki programu „BRITE”

Czytaj też: Koncepcja polskiego satelity UVSat

Następnie w trakcie drugiej sesji „Partnerstwo nauki i biznesu jako szansa na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki", Prof. dar hab. inż. Piotr Wolański - Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych mówił o potrzebie rozwoju niszowych technologii kosmicznych, których rozwój daje szanse włączenia się polskiego przemysłu do projektów europejskich. Dr Grzegorz Brona - Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A. przedstawił modele współpracy prywatnych firm z sektorem naukowym. Beata Mikołajek – Zielińska, Gł. Specjalista ds. Przestrzeni Kosmicznej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiła perspektywy z zakresu robotyki kosmicznej realizowane przez ESA i polski udział w tych programach a dopełnieniem tego referatu było wystąpienie Mateusza Wolskiego z Przemysłowego Instytutu Automatyki Pomiarowej, podczas którego przedstawił robotykę kosmiczną jako mariaż nauki i przemysłu.

Czytaj też: Postawić na niszowe technologie kosmiczne

Warto podkreślić, iż w czasie trwania powyższych sesji po raz pierwszy dokładnymi planami Polskiej Agencji Kosmicznej na najbliższe kilkanaście miesięcy podzielił się Pan Gen. Lech Majewski - Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej, zaś dr inż. Marcin Szołucha z Wojskowej Akademii Technicznej zreferował opracowane pod przewodnictwem WAT z udziałem Centrum Badań Kosmicznych PAN dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju studium wykonalności programu satelitarnego systemu optoelektronicznej obserwacji Ziemi.

Czytaj teżObronność i współpraca priorytetami POLSA

Czytaj też: Dane optoelektroniczne dla Polski: własny satelita i rozszerzenie umowy z Włochami

Podczas trzeciej sesji „Wybrane zagadnienia polityki kosmicznej Polski, Europy, Świata”, referaty przedstawili: Bartosz Smolik (Uniwersytet Wrocławski) „Problemy bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej i na Ziemi jako wyzwania dla polityk kosmicznych i innowacyjności Polski i Europy”. Kinga Klose (Uniwersytet Jagielloński) „Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie kosmicznym”. Arkadiusz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) „Polityka kosmiczna w Polsce. Stan badań i perspektywy obecności w procesie nauczania w szkolnictwie wyższym.

Sesję referatów uzupełnił panel dyskusyjny, które ogniskował się wokół tematu wyzwań polskiej polityki kosmicznej. W dyskusji udział wzięli: Maciej Gruszczyński (Polska Agencja Kosmiczna), dr Marcin Szołucha (Wojskowa Akademia Techniczna), dr Mariusz Andrzejczak (Creotech Instruments S.A.), Beata Mikołajek-Zielińska (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), dr Leszek Loroch (Instytut Lotnictwa), Paweł Wojtkiewicz (Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego),Tomasz Zawistowski (SpaceCase Sp. z.o.o) oraz dr Stanisław Dyrda (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Dyskusję moderowała Pani Anna Nałęcz – Kobierzycka - Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki.

Drugiego dnia w trakcie trzech sesji prelegenci przedstawili referaty poświęcone organizacjom pozarządowym, studenckim projektom kosmicznym oraz kosmicznemu biznesowi.

Sesję pt. „Organizacje pozarządowe i ich wpływ na kształtowanie sektora kosmicznego w Polsce", referatem o tym samym tytule otworzył Marcin Mazur – Prezes Fundacji Wspierania Polskiej Astronautyki – głównego organizatora konferencji. Następnie Łukasz Wilczyński z Europejskiej Fundacji Kosmicznej przedstawił prezentację pt. „European Rover Challenge jako motywator oraz integrator dla młodych zespołów robotycznych w drodze do prowadzenia badań oraz komercjalizacji rozwiązań technicznych”. Maciej Jakimiec z Fundacji Copernicus Project przybliżył idee amatorskiej eksploracji atmosfery w ramach Near Space Program. Piotr Sornowski w czasie prezentacji referatu „Zbuduj swoją rakietę” podzielił się doświadczeniami Polskiego Towarzystwa Rakietowego.

Drugą cześć sesji poświęconej działalności NGO opanowała tematyka marsjańska. Jakub Falaciński z Proxim Solutions (wcześniej Koło Naukowe Psychologii Kosmicznej i Lotniczej na SWPS Warszawa) podzielił się lekcją wyciągniętą z symulacji marsjańskiej „AMADEE 15”. Paweł Czapski w zastępstwie Anny Łosiak z Instytutu Nauk Geologicznych PAN przybliżył Analogowe Misje Marsjańskie Austrian Space Forum, zaś Robert Lubański z Mars Society Polska odpowiadał na pytanie jak wykorzystać Fenomen zawodów łazików marsjańskich.

Następnie w trakcie sesji „Od kosmicznej zabawy do kosmicznego biznesu”, podsumowanie swoich prac w 2015 roku zaprezentowali studenci. Sesję referatem pt. „Zarządzanie studenckimi projektami astronautycznymi na przykładzie Studenckiego Koła Astronautycznego”, otworzył Aleksander Masłowski – prezes Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej. Bartosz Postulka z AGH Space System opowiedział o przygotowaniach oraz zmaganiach krakowskich studentów w trakcie konkursu „CanSat Competition”, który odbył się w 2015 r. w Texasie. Kamila Kasprzyk, Kamil Dobrowolski i Piotr Pękalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego we wspólnym referacie przedstawili formy aktywności studenckiej w dziedzinie prawa przestrzeni kosmicznej oraz związki pomiędzy kosmosem i prawem.

Najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną pod względem projektów grupę wśród studentów stanowili obecni oraz byli członkowie Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej. Oprócz wymienionego na początku Aleksandra Masłowskiego tego dnia referaty zaprezentowali: Emilia Węgrzyn: „SKA Robotics – nowe przedsięwzięcie Studenckiego Koła Astronautycznego”, Paweł Nowakowski (Sekcja Rakietowa SKA PW) „Opis działalności Sekcji Rakietowej SKA”, Błażej Żyliński, Wiktor Krzeszewski (Eris Project) „Projekt ERIS - doświadczenia z zakresu prowadzenia projektów innowacyjnych”, Dominik Roszkowski „Projekt satelity studenckiego PW-Sat2”.

Podsumowanie lotnego etapu eksperymentu Frede przedstawił Jędrzej Górski (Politechnika Wrocławska) „Projekt FREDE jako platforma balonowa do badań stratosferycznych”.

Ostatnią, kończącą konferencję sesję „Kosmiczny biznes - jak i w co inwestować, gdzie szukać wsparcia, jak być efektywnym i konkurencyjnym" otworzył Dr Grzegorz Brona - Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A., który opowiedział jak spółka Creotech radzi sobie na rynku. Piotr Świerczyński z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przedstawił wagę przestrzeni kosmicznej w programie HORYZONT 2020. Kamila Matela z Departamentu Programów Pilotażowych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówiła szczegółowo zaangażowanie PARP we wsparcie polskiego sektora kosmicznego. Marcin Gawroński z Instytutu Lotnictwa przybliżył kwestię komercjalizacji osiągnięć naukowych. Karol Paradowski z Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii zaprezentował referat "Nauka dla poprawy działań w rolnictwie”, zaś Mariusz Słonina z Sybilla Technologies przedstawił kwestie związane z automatyzacją obserwatoriów astronomicznych na przykładzie obserwatorium szkoleniowego COG Instytutu Maxa Plancka w Garching.

Na koniec odbyły się dwa konkursy w trakcie których szczęśliwym zwycięzcom wręczono nagrody, teleskop Synta Sky-Watcher BK1309EQ2 ufundowany przez firmę Delta Optical oraz pierwsze wydanie książki „Ary Szternfeld pionier kosmonautyki” ufundowanej przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Pana Krzysztofa Kowalczyka.

Uczestnicy konferencji wysoko ocenili poziom merytoryczny i organizacyjny konferencji, wskazując przy tym na to, iż staje się ona obecnie jednym z najważniejszych wydarzeń sektora kosmicznego w Polsce. Organizatorzy na koniec zapewnili, iż czwarta edycja konferencji odbędzie się w listopadzie 2016 roku ponownie w obiektach Instytutu Lotnictwa.

Reklama

Komentarze

    Reklama