Reklama

Komunikacja

Dobra passa na amerykańskim rynku łączności satelitarnej

Ilustracja: LeoSat
Ilustracja: LeoSat

Dnia 15 listopada 2018 r. Federalna Komisja Łączności (FCC) zatwierdziła wnioski czterech spółek – Space Exploration Holdings, LLC (SpaceX); Kepler Communications, Inc. (Kepler); Telesat Canada (Telesat); oraz LeoSat MA, Inc. (LeoSat), które dotyczyły wydania zezwoleń na wprowadzenie na amerykański rynek nowych i rozszerzonych usług wiążących się z wykorzystaniem satelitów umieszczonych na innych niż geostacjonarna orbitach (NGSO - Non-Geostationary Satellite Orbit).

W opublikowanym komunikacie Federalna Komisja Łączności wskazuje, że zaaprobowane systemy satelitarne umożliwią świadczenie stałych usług satelitarnych w Stanach Zjednoczonych poprzez rozszerzenie globalnej łączności i osiągnięcie celów w zakresie zwiększenia prędkości dostępnych łączy szerokopasmowych, a tym samym wzmocniona zostanie konkurencja na amerykańskim rynku w zakresie takich usług.

W wydanej dokumentacji Komisja przyznała SpaceX, z pewnymi ograniczeniami, prawo do opracowania, wdrożenia i obsługi nowej konstelacji ponad 7 000 satelitów wykorzystujących częstotliwości pasma V. Komisja przychyliła się również do wniosku SpaceX o dodanie pasm częstotliwości 37,5-42,0 GHz oraz 47,2-50,2 GHz do wcześniej zatwierdzonej konstelacji satelitów NGSO. Działania Komisji zapewniają tym samym SpaceX dodatkową elastyczność, zwiększy zasięg geograficzny konstelacji, jak i zdolność do wspierania szerokiego zakresu szerokopasmowych usług komunikacyjnych dla gospodarstw domowych, użytkowników komercyjnych, instytucji rządowych oraz innych podmiotów w Stanach Zjednoczonych i na świecie.

Komisja przychyliła się także do wniosków Kepler Communications Inc. oraz Telesat w sprawie warunkowego dostępu do rynku amerykańskiego. Działania Komisji umożliwią tym przedsiębiorstwom oferowanie usług globalnej łączności w ramach Internetu rzeczy poprzez wykorzystanie wnioskowanej konstelacji satelitów NGSO w pasmach częstotliwości 10,7-12,7 GHz oraz 14,0-14,5 GHz dla konstelacji Kepler Communications Inc. oraz 37,5-42,0 GHz oraz 47,2- 50,2 GHz dla systemów Telesat. Proponowane przez przedsiębiorstwa Kepler oraz Telesat systemy NGSO, składające się odpowiednio z 140 i 117 satelitów, są licencjonowane przez Kanadę.

Zaaprobowany przez Komisję został także wniosek LeoSat w przedmiocie warunkowego dostępu do rynku Stanów Zjednoczonych w pasmach częstotliwości 17,8-18,6 GHz, 18,8-19,4 GHz, 19,6-20,2 GHz, 27,5- 29,1 GHz oraz 29,5-30,0 GHz poprzez wykorzystanie planowanej konstelacji satelitów NGSO. Decyzja Komisji ułatwi zapewnienie nowych i innowacyjnych satelitarnych usług szerokopasmowych w Stanach Zjednoczonych świadczonych przez LeoSat, w tym szybkie połączenia dla przedsiębiorstw oraz społeczności, które nie są obecnie w pełni obsługiwane. Proponowany przez LeoSat system NGSO składa się z 78 satelitów, które będą działać na podstawie francuskich zgłoszeń do ITU (International Telecommunication Union – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny) oraz planowanych zezwoleń właściwych organów holenderskich.

„Dziś rozważamy wnioski dotyczące czterech proponowanych konstelacji niegostacjonarnych satelitów orbitalnych. Dwa dotyczą doświadczonych już podmiotów, a dwa wnioski przedłożone zostały przez startup’y. Jedna proponowana konstelacja będzie autoryzowana przez Stany Zjednoczone a trzy przez rządy państw obcych, co będzie oznaczać dla nich otrzymanie dostępu do rynku amerykańskiego. Ale to, co je wszystkie łączy, to obietnica zapewnienia różnorodności w rozwijającym się rynku niegeostationarnych usług satelitarnych i innowacyjnych rozwiązań w celu zniwelowania „przepaści cyfrowej”.” - powiedział w trakcie obrad Federalnej Komisji Łączności jej przewodniczący Ajit Pai.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!