Reklama

KOSMONAUTYKA

Naukowy sojusz na rzecz pasażerskich lotów naddźwiękowych

Samolot szkolno-treningowy T-38 Talon w momencie przekraczania bariery dźwięku. Fot. NASA / nasa.gov
Samolot szkolno-treningowy T-38 Talon w momencie przekraczania bariery dźwięku. Fot. NASA / nasa.gov

Po rozpoczęciu przez NASA badań nad opanowaniem technologii „cichych” lotów supersonicznych, do realizacji przyjęto pokrewny projekt zakładający opracowanie metod przewidywania punktów i zasięgu występowania gromu akustycznego podczas lotów nad obszarami zamieszkanymi. Program będzie realizowany w porozumieniu z Francuskim Narodowym Centrum Technologii Aeronautycznych. Inicjatywa ma wesprzeć prace nad upowszechnieniem supersonicznych lotów pasażerskich.

NASA i Francuskie Narodowe Centrum Rozwoju Technologii Lotniczych, Office National d'Etudes et de Recherches Aerospatiales (ONERA), zawarły stosowne porozumienie o współpracy w trakcie spotkania dwustronnego w dniu 18 lipca br., przy okazji wystawy lotniczej Farnborough 2018. Umowa zakłada wspólną realizację badań nad umożliwieniem praktycznego i powszechnego prowadzenia lotów komercyjnych z prędkościami naddźwiękowymi nad terytoriami lądowymi. Aktualnie, podstawowym problemem w tym przedmiocie (powstrzymującym zalegalizowanie tego typu przelotów) pozostaje wpływ intensywnego gromu akustycznego towarzyszącego przekraczaniu przez statki powietrzne prędkości granicznej bliskiej 340,3 m/s (ok. 1225 km/h).

W przyjętej wspólnie agendzie NASA i ONERA obrały za swój cel opracowanie sprawnego systemu projekcji występowania i zasięgu oddziaływania gromu dźwiękowego towarzyszącego przekraczaniu krytycznej prędkości. Wiedza ta ma być bardzo użyteczna w łagodzeniu skutków niepożądanego efektu, umożliwiając takie wyznaczanie tras lotów, by grom występował nad obszarami najbardziej oddalonymi od siedlisk ludzkich i ważnej infrastruktury.

Aktualna umowa nie jest pierwszym tego typu porozumieniem między wspomnianymi narodowymi organizacjami. Wraz z nim, NASA i ONERA mają już na swoim koncie 12 osobnych umów bilateralnych w różnych obszarach aktywności. Poprzedni taki przypadek nastąpił we wrześniu 2016 roku, gdy obie organizacje podpisały wzajemne zobowiązanie do współpracy w zakresie badań natężenia hałasu generowanego przez statki powietrzne. Bieżąca umowa pozostaje w tym momencie trzecią aktualnie wiążącą wspólną inicjatywą NASA i ONERA.

 "Ta współpraca pokazuje, że istnieje zainteresowanie podróżami ponaddźwiękowymi na całym świecie" - podkreślił Jaiwon Shin, kierownik sekcji NASA ds. aeronautyki. "Rozwiązanie problemu irytujących gromów dźwiękowych może ostatecznie skrócić czas podróży do miejsc na całym świecie o połowę" – dodał.

"To nowe partnerstwo stanowi naturalną kontynuację dziesięcioletniej udanej współpracy NASA i ONERA w zakresie łagodzenia skutków hałasu lotniczego, a także ekscytującą perspektywę na ożywienie pionierskiego zamysłu lotnictwa ponaddźwiękowego".

Bruno Sainjon, dyrektor generalny ONERA

Współpraca w ramach nowej umowy stworzy forum, za pośrednictwem którego NASA i ONERA będą dzielić się wiedzą techniczną i danymi w celu niezależnego usprawnienia własnych narodowych systemów. Obie organizacje określą wspólne wytyczne weryfikacji, narzędzia numeryczne do przewidywania rozpatrywanego zjawiska oraz przeprowadzą szczegółowe analizy i porównanie wyników. Wysiłki NASA zmierzające do osiągnięcia tego porozumienia uzupełniają prace prowadzone obecnie w Langley Research Center w Wirginii. NASA angażuje się w prowadzenie badań, które umożliwią rozwój rynku przelotów naddźwiękowych, w tym szybszą i bezpieczniejszą podróż nad lądem. Cichy samolot naddźwiękowy technologii X-59 agencji jest krytycznym punktem tego planu.

Reklama

Komentarze

    Reklama