Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Agencja kosmiczna Luksemburga skupi się na biznesie

Ilustracja: Pixabay
Ilustracja: Pixabay

Luksemburska Agencja Kosmiczna (LSA) oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w dniu 12 września 2018 r., mając na celu promowanie dalszego rozwoju ekonomicznego przemysłu kosmicznego w Wielkim Księstwie Luksemburga poprzez przyciąganie przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich, zapewnianie innowacyjnych rozwiązań finansowych oraz wspieranie infrastruktury edukacyjnej i badawczej.

W przeciwieństwie do wielu podobnych organizacji za granicą, agencja kosmiczna w Luksemburgu nie będzie bezpośrednio prowadzić misji badawczych ani wystrzeliwać obiektów w przestrzeń kosmiczną. Będzie natomiast wspierać współpracę między kluczowymi graczami w branży kosmicznej, bowiem jej podstawową misją jest przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw opierających się na innowacyjnych rozwiązaniach.

Nowo utworzona Agencja Kosmiczna Wielkiego Księstwa bazuje na głębokim zrozumieniu przez ten kraj wymagań prawnych i infrastrukturalnych dla przedsiębiorców kosmicznych, co ma pozwolić jej osiągnąć swoje komercyjne ambicje. Pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki, agencja współpracować będzie z wiodącymi krajowymi organizacjami i społecznościami naukowymi, badawczymi i gospodarczymi, a także z innymi instytucjami publicznymi w dużym ekosystemie Luksemburga, z udziałem podmiotów publicznych i prywatnych.

Przez ponad trzy dekady Luksemburg stał na czele komercyjnych inicjatyw, które ukształtowały prężnie rozwijający się sektor kosmiczny. Największym sukcesem jest utworzenie w 1985 roku wspieranej przez rząd spółki SES S.A. (Société Européenne des Satellites), największego na świecie komercyjnego operatora satelitarnego. Dalsze usługi i przedsiębiorstwa związane z przestrzenią kosmiczną rozwijają się równolegle z SES, a dziś komercyjne wykorzystanie przestrzeni kosmicznej odpowiada za prawie 2% PKB Luksemburga, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie.

W 2005 r. Luksemburg dołączył do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) jako pełnoprawny członek, kładąc tym samym podwaliny pod udział firm z Wielkiego Księstwa w programach badawczo-rozwojowych ESA i innych projektach kosmicznych. Najnowszym krokiem Ministerstwa Gospodarki było uruchomienie w 2016 r. Inicjatywy SpaceResources.lu oraz pozycjonowanie kraju jako pioniera w eksploracji i wykorzystaniu zasobów kosmicznych jako kroku do przyszłościowej gospodarki kosmicznej.

Korzystając z wieloletniego wsparcia Luksemburga dla przemysłu kosmicznego poprzez łączenie polityk, programów i finansowania, agencja będzie nadal wspierać przedsiębiorczość w przestrzeni kosmicznej opierającą się na innowacjach i promować Luksemburg jako europejską platformę do komercyjnego wykorzystania przestrzeni i „dom” dla najbardziej zaawansowanych przemysłów. Luksemburg jest gotowy na przyjęcie, wsparcie i pomoc w rozwoju nowych graczy w sektorze kosmicznym (…).

wicepremier i minister gospodarki Luksemburga, Étienne Schneider

Marc Serres, CEO luksemburskiej agencji kosmicznej, wyjaśnia: "Pogłębianie i rozwój sektora kosmicznego w Luksemburgu jest priorytetem z punktu widzenia przyszłości naszego kraju. Agencja będzie realizować swoją misję poprzez sieć krajowych partnerów, która zapewni umiejętności, wiedzę i doświadczenie luksemburskiej Agencji Kosmicznej, aby mogła zaspokoić wszystkie potrzeby przedsiębiorców działających na rynku komercyjnym. Ta strategia, oparta na partnerstwach z wieloma interesariuszami, ma na celu stworzenie atrakcyjnego i wspierającego się ekosystemu, który pozwoli firmom kosmicznym rozwijać się i rosnąć. "

Gratuluję Luksemburgowi tego bardzo ważnego kroku w historii eksploracji kosmosu przez ten kraj. Dzięki szerokiej gamie usług i wiedzy, ESA kontynuuje silną współpracę z Wielkim Księstwem. Współpraca między Luksemburską Agencją Kosmiczną a ESA może być bardzo dobrą okazją dla Europy, łącząc nasze możliwości w sieć agencji kosmicznych, które ucieleśniają europejski ideał w kosmosie.

Jan Wörner. Dyrektor Generalny ESA

Prezes i CO spółki SES, Steve Collar, dodaje: "Wielkie Księstwo ma dumną historię wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Luksemburska Agencja Kosmiczna jest ważnym krokiem w kierunku przyszłości kraju jako lidera w kosmosie. Wykorzystanie kultury inwestycyjnej kraju i zasobów edukacyjnych pomaga napędzać nasz biznes i stawiać Luksemburg na czele jako krajów eksplorujących przestrzeń kosmiczną."

Źródło: Luxembourg Space Agency

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!