Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

ESA i Europejski Bank Inwestycyjny zapowiadają inwestycje w europejski sektor kosmiczny

Ilustracja: Pixabay
Ilustracja: Pixabay

W lipcu br. Dyrektor Generalny ESA Jan Wörner i wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) Ambroise Fayolle podpisali wspólne oświadczenie podkreślające konieczność zapewnienia konkurencyjności europejskiego sektora kosmicznego, która ma zostać osiągnięta przy pomocy krótko- i średniookresowych inwestycji.

Na początku wspólnego oświadczenia podkreślone zostało znaczenie roli, jaką ESA odgrywa na europejskim rynku kosmicznym, jako jedna z niewielu agencji na świecie działając w niemal wszystkich dziedzinach związanych z wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej tj.: nauka, loty kosmiczne, eksploracja, obserwacja Ziemi, transport, nawigacja, telekomunikacja.

Z kolei Europejski Bank Inwestycyjny jest bankiem UE będącym własnością i reprezentującym interesy państw członkowskich UE, ściśle współpracującym z innymi instytucjami UE i wspierającym zrównoważone projekty inwestycyjne, które przyczyniają się do realizacji celów polityki UE, w szczególności w zakresie rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w Europie.

ESA oraz EBI podkreśliły konieczność zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmicznego i wspierania inwestycji w innowacyjne zdolności kosmiczne, prowadząc w ten sposób do inteligentnego wzrostu, powstania wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy oraz poprawy codziennego życia europejskich obywateli za pomocą innowacyjnych produktów i usług. Z tego też powodu obie organizacje są zdania, że należy ułatwiać dostęp do źródeł finansowania dla różnych podmiotów działających w europejskim sektorze kosmicznym.

Poprzez wspólne oświadczenie ESA i EIB pragną podkreślić, że deklarują polityczny zamiar wypracowania sposobów i środków umożliwiających ich ściślejszą współpracę w celu rozwoju wzajemnie korzystnego dialogu i technicznego poziomu roboczego, aby zwiększyć konkurencyjność europejskiego sektora kosmicznego poprzez wspieranie inwestycji, z naciskiem na:

  • podnoszenie świadomości wśród inwestorów na temat potencjału przestrzeni kosmicznej jako siły napędowej innowacji i wzrostu oraz potrzeby przyciągania i łączenia kanałów finansowania w celu zwiększenia inwestycji w europejski sektor kosmiczny, pomagając w ten sposób stworzyć równe szanse dla europejskich przedsiębiorstw, aby mogli stać się konkurencyjni względem innych światowych podmiotów;
  • identyfikacje i ocenę potencjału wspierania podmiotów w sektorze kosmicznym, które mają obiecujące krótko- lub średnioterminowe perspektywy wzrostu;
  • badanie możliwości poprawy dostępu do finansowania dla promotorów projektów kosmicznych, w tym poprzez badanie odpowiednich wspólnych instrumentów w celu ułatwienia i zwiększenia dostępu do finansowania w nadchodzących latach.
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!