Reklama

Europa

Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko w kwestii przyszłego programu kosmicznego Wspólnoty

Ilustracja: europa.eu
Ilustracja: europa.eu

UE ustala swój przyszły program kosmiczny na lata 2021–2027. Dnia 19 grudnia ambasadorowie państw UE zebrani w Coreperze uzgodnili stanowisko Rady co do projektu rozporządzenia w sprawie unijnego programu kosmicznego. Stanowisko to pozwala na rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim.

Uzgodniony tekst nie obejmuje kwestii finansowych ani horyzontalnych, które są elementem negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres 2021–2027.

Przestrzeń kosmiczna odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu codziennym. Wynalazki z nią związane już zmieniają sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Unia Europejska pragnie zachować wiodącą rolę i miejsce, na które zasługuje w światowej gospodarce kosmicznej.

Norbert Hofer, austriacki minister transportu, innowacji i technologii

Nowe rozporządzenie zapewni:

 • aktualne i zabezpieczone dane i usługi wysokiej jakości związane z przestrzenią kosmiczną
 • większe korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z korzystania z takich danych i usług, takie jak zwiększenie wzrostu i tworzenie miejsc pracy w UE
 • zwiększenie bezpieczeństwa i strategicznej autonomii UE
 • silniejszą rolę UE jako wiodącego podmiotu w sektorze kosmicznym.

Zostanie to osiągnięte dzięki:

 • uproszczeniu i usprawnieniu istniejących ram prawnych UE w dziedzinie polityki kosmicznej
 • zapewnieniu UE odpowiedniego budżetu na kontynuowanie i polepszanie obecnych wiodących programów kosmicznych UE, takich jak EGNOS, Galileo i Copernicus, a także monitorowanie zagrożeń kosmicznych w ramach programu orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA) i udostępnianie zabezpieczonych połączeń satelitarnych organom krajowym (GOVSATCOM)
 • ustanowieniu zasad zarządzania unijnym programem kosmicznym
 • ujednoliceniu ram bezpieczeństwa programu kosmicznego.

Co dalej?

Porozumienie otwiera prezydencji drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim, tak by można było szybko przyjąć rozporządzenie. 13 grudnia 2018 r. Parlament Europejski przyjął swój mandat negocjacyjny.

Kontekst

W czerwcu 2018 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego program kosmiczny Unii Europejskiej. Proponowane rozporządzenie jest elementem działań podjętych w następstwie komunikatu Komisji dotyczącego Strategii kosmicznej dla Europy.

We wniosku Komisji proponuje się całkowity budżet programu w wysokości 16 mld EUR w cenach bieżących na lata 2021–2027, przy czym orientacyjny podział jest następujący: 9,7 mld EUR na systemy Galileo i EGNOS, 5,8 mld EUR na program Copernicus oraz 0,5 mld EUR na inicjatywy SSA i GOVSATCOM.

Źródło: consilium.europa.eu

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!