POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

MRiT: wiceminister Olga Semeniuk przewodniczącą Rady PAK

Fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii [gov.pl]
Fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii [gov.pl]

W komunikacie wydanym 22 października br. Ministerstwo Rozwoju i Technologii powiadomiło o wyborze wiceminister Olgi Semeniuk do sprawowania funkcji przewodniczącej Rady Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

Wiceminister Olga Semeniuk zajmuje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii stanowisko podsekretarza stanu (od 17 sierpnia 2021 r., czyli momentu powołania na nie przez premiera Mateusza Morawieckiego). Wcześniej, od 2 stycznia 2020 r. Semeniuk pełniła rolę podsekretarza stanu w ówczesnym Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jednocześnie sprawuje też funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zgodnie z treścią komunikatu podanego przez resort rozwoju i technologii, nowa przewodnicząca Rady Polskiej Agencji Kosmicznej skupi się w swoich pracach na "kreowaniu polityki kosmicznej, realizacji zadań wynikających z Polskiej Strategii Kosmicznej przyjętej przez rząd w 2017 r." oraz "przygotowaniu Krajowego Programu Kosmicznego". Co do tego ostatniego priorytetu, latem tego roku informowano o rozpoczęciu procesu prekonsultacji nad wstępną wersją kolejnego już projektu KPK - tym razem na lata 2021-2026. W trakcie zebrano wielostronicowy zbiór spostrzeżeń i uwag do dokumentu, zgłaszanych przez przedstawicieli sektora kosmicznego w Polsce.

Resort przypomniał przy tej okazji, że "zgodnie z Polską Strategią Kosmiczną, skoncentrowanie funkcji zarządczej i koordynacyjnej znajduje się w rękach Ministerstwa Rozwoju i Technologii, odpowiadającego za całokształt polityki kosmicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu współpracy z innymi resortami oraz partnerami". Jak podkreślono dalej, "Polska Agencja Kosmiczna wspiera w tych działaniach MRiT".

Wśród zadań, z jakich ma wywiązywać się Polska Agencja Kosmiczna, obecnie ujmuje się:

  • wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego oraz środowiska naukowego poprzez łączenie świata biznesu i nauki;
  • wspieranie polskiego przemysłu w celu zwiększenia jego konkurencyjności na rynku europejskim i pozyskiwania przez krajowe firmy kontraktów organizacji międzynarodowych, zwłaszcza Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej;
  • odpowiadanie za przygotowanie i implementację Krajowego Programu Kosmicznego;
  • współpraca z międzynarodowymi agencjami oraz administracją państwową, w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej.
  • działanie także na rzecz rozwoju technik satelitarnych w codziennym życiu, min. w rolnictwie, leśnictwie, transporcie lądowym i morskim, monitoringu środowiska, zarządzaniu kryzysowym, czy prognozowaniu pogody.

Na czele Polskiej Agencji Kosmicznej, ustawowo podlegającej ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, stoi prezes PAK. Aktualnie pozostaje nim (od lutego 2021 roku) profesor nauk fizycznych Grzegorz Wrochna.

Sama agencja ma niebawem również otrzymać nowy statut. Jego propozycja została opublikowana przez resort rozwoju i technologii w lipcu br., w formie projektu rozporządzenia. Proponowane zmiany dotyczą m.in. sposobu delegowania na stanowiska wiceprezesów oraz ogólnego ułożenia struktury organizacyjnej Agencji. Jak się podkreśla w uzasadnieniu, celem jest dostosowanie organizacyjne Polskiej Agencji Kosmicznej do zmienionych wymogów ustawowych (po nowelizacji Ustawy o PAK z czerwca 2019 roku), jak również założeń realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Komentarze