Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

MRPiT ogłosiło nabór na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl
Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło w piątek 4 grudnia br. nabór na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej - po tym, jak dotychczasowy szef POLSA, Michał Szaniawski zaprzestał nagle pełnienia funkcji wraz z końcem listopada 2020 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane przez MRPiT do poniedziałku 14 grudnia.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej pojawiło się w piątek 4 grudnia na stronie internetowej resortu rozwoju, pracy i technologii. Ujęto w nim, obok krótkiej informacji o miejscu składania dokumentów aplikacyjnych oraz wyznaczonym terminie zakończenia naboru, również listę wymagań związanych z oferowanym stanowiskiem.

Aby kandydować na stanowisko prezesa Agencji Kosmicznej, należy spełniać następujące wymagania:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie co najmniej: tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, 2-letniej praktyki na stanowisku kierowniczym oraz 4-letniego stażu pracy w sektorze naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej związanego z zakresem spraw należących do zadań Polskiej Agencji Kosmicznej (dalej „PAK”);
 • posiadanie wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa PAK;
 • posiadanie znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się,
 • posiadanie autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań PAK.

Do czasu wskazania nowego szefa Polskiej Agencji Kosmicznej, osobą pełniącą obowiązki Prezesa będzie dr hab. inż. Marek Moszyński - wcześniej zasiadający w PAK na stanowisku wiceprezesa ds. nauki. Obowiązki szefa tej instytucji przejął wraz z początkiem grudnia br., po nagłym odejściu z posady dotychczas urzędującego prezesa, Michała Szaniawskiego.

Pozostający jeszcze do niedawna szefem POLSA Michał Szaniawski piastował to stanowisko od 1 października 2019 roku. Wcześniej, przez blisko pół roku sam pozostawał p.o. prezesa PAK, co było skutkiem marcowej rezygnacji dr. hab. Grzegorza Brony z pełnienia najwyższej funkcji  w PAK. Równolegle trwała seria naborów, która miała z założenia umożliwić sprawne wyłonienie nowego prezesa, jednak przez wspomniane 6 miesięcy nie przynosiło to rezultatu.

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!