Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

PAK przeprowadza ankietę odnośnie wykorzystania danych satelitarnych w administracji

Ilustracja: Pixabay
Ilustracja: Pixabay

Celem badania jest określenie kompetencji i potrzeb jednostek administracji publicznej związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych w pracy urzędów. Jego wyniki posłużą Polskiej Agencji Kosmicznej do stworzenia programu edukacyjno-szkoleniowego dla pracowników administracji w zakresie stosowania zobrazowań i usług opartych na danych.

Na stronie internetowej PAK została opublikowana ankieta skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, którzy potencjalnie mogą być adresatami szkoleń dotyczących zastosowania danych satelitarnych w realizacji zadań administracji. Pytania ankietowe dotyczą m.in.: źródeł zobrazowań, programów i produktów, z jakich korzystają urzędnicy sięgając po dane satelitarne, zadań, w realizacji których je wykorzystują, rozdzielczości danych najbardziej pożądanej do skutecznej realizacji zadań, ograniczeń w zakresie stosowania danych satelitarnych oraz obszaru tematycznego, który powinien być uwzględniony w programie szkoleń.

Informacja o ankiecie została rozesłana do prawie 500 podmiotów - jednostek samorządu terytorialnego: urzędów wybranych gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz administracji rządowej i instytucji podległych czy przez nią nadzorowanych.

Dane pozyskane w ramach ankiety zostaną wykorzystane w pracach Polskiej Agencji Kosmicznej związanych z opracowaniem programu edukacyjno-szkoleniowego dla administracji. Celem programu jest poszerzenie wiedzy urzędników i ich kompetencji związanych z narzędziami służącymi doborowi i wykorzystaniu danych satelitarnych w codziennej pracy oraz budowanie świadomości korzyści płynących z zastosowania tych danych w procesach decyzyjnych.

Polska Agencja Kosmiczna jest odpowiedzialna za opracowanie programu edukacyjno-szkoleniowego jako partner projektu „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” współfinasowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Projekt jest realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!