Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Polska Agencja Kosmiczna w nowej formule. Nowelizacja z lipcowym terminem wejścia w życie

Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl
Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

Z datą 5 lipca 2019 roku został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP znowelizowany akt normatywny o działalności Polskiej Agencji Kosmicznej. To bezpośredni efekt podpisania w dniu 25 czerwca br. przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, uprzednio przedłożonego projektu zmiany ustawy. Dopełniono w ten sposób ostatniego formalnego kroku dzielącego nowelizację od jej ostatecznego wejścia w życie.

Ogłoszenie znowelizowanej ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej w Dzienniku Ustaw RP nastąpiło nieco ponad tydzień po złożeniu pod nią prezydenckiego podpisu. Jak zakomunikowała Kancelaria Prezydenta RP, akceptacja noweli przez głowę państwa nastąpiła w dniu 25 czerwca br. Zgodnie z polskim porządkiem ustawodawczym, był to ostatni krok decyzyjny dzielący akt normatywny od uznania jego obowiązywania.

Zmieniona ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. Czas ten jest liczony od dnia 5 lipca br., będącego dniem pojawienia się treści noweli w Dzienniku Ustaw RP.

Zatwierdzenie aktu przez prezydenta zbiegło się w czasie z informacją o utrzymaniu Michała Szaniawskiego w roli pełniącego obowiązki Prezesa PAK na okres kolejnych 3 miesięcy. Decyzję podjął 28 czerwca br., zgodnie z dotychczas obowiązującym kształtem ustawy o PAK, premier Mateusz Morawiecki. Wyznaczony okres liczony jest od 1 lipca 2019 roku i będzie trwał do czasu spodziewanego niebawem powołania nowego prezesa agencji. Michał Szaniawski pełni swoje obowiązki w PAK od 1 kwietnia 2019 roku.

Na mocy przyjętej nowelizacji, Polska Agencja Kosmiczna ma przybrać postać eksperckiego zaplecza dla instytucji państwowych związanych z polityką kosmiczną. Z założenia ma pełnić funkcje i zadania doradcze oraz służyć swoją specjalistyczną wiedzą rozmaitym zainteresowanym odbiorcom. Z jej pomocy będą mogły też skorzystać podmioty prywatne, w tym przedsiębiorstwa branżowe.

W lutym 2017 roku założyliśmy, że do 2030 roku będziemy uczestniczyć na poziomie 3 proc. w europejskim obrocie sektora kosmicznego. Zależy nam, by Agencja w sposób ekspercki udzielała wsparcia, zarówno finansowego jak i niefinansowego, szerokiemu gronu podmiotów i by było to jasno określone. Rozwiązanie to pozwoli na skuteczniejszą realizację programów, które są istotne dla dalszego rozwoju naszej gospodarki.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii

 

PAK ma obsługiwać także udzielanie wsparcia finansowego, jakie zostało przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorców, stowarzyszeń, a także partnerów społecznych i gospodarczych (organizacji pracodawców, związkowych). Będzie ono udzielane na prace badawczo-rozwojowe; wspieranie innowacyjności; szkolenia, doradztwo, udział w targach, misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach (konferencjach, seminariach, warsztatach).

Ponadto Agencja ma wspierać promocję polskiej gospodarki i myśli naukowej na arenie międzynarodowej. Wsparcie obejmie także działalność informacyjną i promocyjną, jak również projekty edukacyjne. Ustawa rozszerza też zadania PAK w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa o dwie nowe dziedziny: technologie rakietowe oraz analizę zagrożeń w przestrzeni kosmicznej.

Ustawa dopełnia naszą misję uporządkowania zarządzania potencjałem polskiego sektora kosmicznego. To bardzo innowacyjna branża i konieczny jest mechanizm, który będzie odpowiednio ją wzmacniał. Chcemy wspierać ambicje polskich firm, naukowców i start-upów.

Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii

 

Zmianie ulega też przede wszystkim podległość służbowa kierownictwa PAK i ścieżka podporządkowania względem odpowiedniego organu nadzorującego. Po wejściu w życie nowych przepisów, PAK będzie podlegać ministrowi odpowiedzialnemu za kształtowanie polityki kosmicznej, czyli ministrowi przedsiębiorczości i technologii.

Założeniem przyświecającym tej poprawce jest zapewnienie większej spójności systemowej i operacyjnej. W uzasadnieniu przyjętego rozwiązania wskazano, że jest spójne z międzynarodowymi standardami funkcjonowania agencji kosmicznych. Europejskie agencje podlegają zazwyczaj ministrom właściwym w sprawach polityki kosmicznej, którymi są najczęściej ministrowie gospodarki lub nauki.

Szersze informacje na temat zakresu i specyfiki proponowanych zmian można znaleźć w naszych poprzednich artykułach.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!