Reklama

Polska

Kosmos 4.0 – jak wynieść biznes na orbitę

Fot. EFNI
Fot. EFNI

Po raz kolejny podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie będziemy mówić o unijnej polityce kosmicznej i o tym jak polskie firmy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, mogą się wpisać w globalne trendy rozwoju przemysłu kosmicznego. Jednym z nich jest demokratyzacja tego rynku, na którym obok takich gigantów, jak Airbus czy Thales, pojawiają się podmioty mniejsze, w tym start-upy.

Prawdziwym impulsem dla rozwoju rodzimego sektora było przystąpienie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 r. Obecnie ponad 400 podmiotów z naszego kraju jest zarejestrowanych w EMITS - elektronicznym systemie przetargowym tej agencji, podczas gdy 6 lat temu była ich niespełna 50. Specjalizacje polskich firm to przede wszystkim: małe satelity i podsystemy, małe rakiety oraz analiza danych satelitarnych. Jak zauważa dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK), która jest partnerem merytorycznym panelu: Polski sektor kosmiczny, choć młody, może się już pochwalić konkretnymi osiągnięciami. Krajowe podmioty biorą udział w kilkunastu międzynarodowych misjach kosmicznych, dla których przygotowały kilkadziesiąt instrumentów i rozwiązań. Rodzimi przedsiębiorcy i instytuty naukowo-badawcze skutecznie wykorzystali szansę rozwojową związaną z członkostwem naszego kraju w Europejskiej Agencji Kosmicznej, dla której zrealizowali lub realizują obecnie ponad 330 kontraktów. Kolejnym istotnym bodźcem stymulującym wzrost tej branży będzie wdrożenie, opracowywanego właśnie przez Polską Agencję Kosmiczną, Krajowego Programu Kosmicznego (KPK), który wskaże dodatkowe ścieżki i narzędzia rozwoju sektora oraz określi sposób jego finansowania.

Polska Strategia Kosmiczna, której narzędziem wykonawczym jest KPK, zakłada, że do 2030 r. obroty rodzimego sektora wyniosą co najmniej 3% obrotów rynku europejskiego. Cel jest bardzo ambitny, dlatego ważne jest, aby krajowe podmioty potrafiły pozyskiwać fundusze, w tym również z unijnych programów badawczych. Jednym z nich jest Horyzont Europa, następca Horyzontu 2020, który będzie dysponował budżetem rzędu 100-120 mld euro na lata 2021-2027. Aby tworzyć projekty o tzw. europejskiej wartości dodanej, konieczna jest współpraca pomiędzy firmami z różnych państw członkowskich. Jednak eksploracja kosmosu z samej natury rzeczy wymaga współpracy – łączenia potencjału technicznego, finansowego oraz wiedzy.  PAK proponuje w tym zakresie konkretne rozwiązania.

Dzięki systemowemu, skoordynowanemu wsparciu państwa będziemy mogli na przykład rozwinąć polskie specjalizacje, takiej jak: systemy optyczne, robotyka kosmiczna, elektronika dla zastosowań kosmicznych, platformy mikrosatelitarne i integracja małych satelitów, rakiety suborbitalne czy systemy gromadzenia i przetwarzania danych satelitarnych. Pozwoli to naszym podmiotom skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym, szczególnie że część tych specjalizacji plasuje się w trendzie Space 4.0, który zmienia obecnie oblicze światowego rynku kosmicznego.

dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Podbój kosmosu w dwudziestym pierwszym wieku nie oznacza wyścigu zbrojeń ani trudnych do objęcia wyobraźnią marzeń futurystów. Oznacza bardzo konkretny wpływ na sposób życia, czy funkcjonowanie firm. – Dzięki upowszechnieniu dostępu do zobrazowań satelitarnych bardzo szybko będzie rósł rynek aplikacji wykorzystujących te dane, tworzonych przez podmioty komercyjne na potrzeby różnych obszarów gospodarki – od rolnictwa i leśnictwa, przez transport i przemysł wydobywczy, po ubezpieczenia, obrót nieruchomościami czy turystykę i rekreację. To już teraz obszar zainteresowania wielu krajowych start-upów. Jednocześnie, biorąc pod uwagę polskie osiągnięcia w dziedzinie robotyki kosmicznej, wsparcie ze strony państwa pozwoli na wyspecjalizowanie się krajowych podmiotów w tej niszy, której produkty mogą być adaptowane do wymagań innych dziedzin, takich jak medycyna czy górnictwo. Oczywiście istnieją dziesiątki innych obszarów gospodarki, w których technologie wywodzące się z sektora kosmicznego budują niepodważalną wartość – mówi prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Do dyskusji na EFNI zaprosiliśmy przedstawiciela PAK, Komisji Europejskiej oraz firmy działające w branży kosmicznej. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytania: W jaki sposób polski sektor kosmiczny może osiągnąć ambitny cel 3% obrotów rynku europejskiego do 2030r.? Jak inne branże w biznesie mogą skorzystać na rozwoju usług i technologii kosmicznych? Jak kreować skuteczną współpracę z podmiotami publicznymi i naukowymi? Jaka powinna być rola państwa we wspieraniu komercjalizacji technologii kosmicznych? Czy Europie uda się zbudować konkurencyjną gospodarkę kosmiczną? Jak wynieść swój biznes na orbitę? VIII edycja Europejskiego Forum Nowych Idei, organizowanego przez Konfederację Lewiatan odbędzie się w dniach 26-28 września. Szczegóły programu dostępne są na stronie efni.pl.

Kinga Grafa,  Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!