Reklama

Polska

Krajowy Program Kosmiczny - sprawdzian dla PAK i jej nowego prezesa [ANALIZA]

Ilustracja: ESA/P. Carril
Ilustracja: ESA/P. Carril

Krajowy Program Kosmiczny jako element przyjętej przez rząd w lutym br. strategii kosmicznej ma być jednym z kluczowych czynników rozwojowych dla sektora kosmicznego nad Wisłą. Za opracowanie dokumentu będzie odpowiadać Polska Agencja Kosmiczna, która zapowiada, że głównym programem w nim zawartym będzie budowa krajowej infrastruktury satelitarnej. Praca nad tym ambitnym projektem będzie ważnym sprawdzianem dla PAK i jej nowego prezesa. 

Filar krajowy strategii kosmicznej

Krokiem milowym dla branży kosmicznej nad Wisłą było opracowanie, a następnie zaakceptowanie przez rząd Polskiej Strategii Kosmicznej. Dokument wskazuje kierunki rozwoju dla sektora w horyzoncie, aż do 2030 roku. Ministerstwo Rozwoju przygotowując projekt strategii zwróciło przy tym uwagę na szczególną rolę programu krajowego. "Aby strategia mogła się zrealizować i abyśmy mogli dojść do ambitnego celu jakim jest trzyprocentowy udział  w obrotach europejskiego sektora kosmicznego ona nie może opierać się wyłącznie na programach Europejskiej Agencji Kosmicznej czy Horyzontu 2020, musi mieć  także mocną nogę krajową" - mówiła w lutym do dziennikarzy Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Czytaj też: Rząd zaakceptował Polską Strategię Kosmiczną. "Nowy rozdział"

Ambitne zadanie opracowania programu krajowego zostało zlecone Polskiej Agencji Kosmicznej, zgodnie z planiem działalności na lata 2017-2021. Będzie to najbardziej ambitne zadanie przed jakim stanie ta młoda bo założona dopiero w listopadzie 2014 roku instytucja. 

Jak informuje Polska Agencja Kosmiczna projekt dokumentu będzie konsultowany z Radą PAK, a także podobnie jak w przypadku przygotowywanej przez Ministerstwo Rozwoju strategii kosmicznej zostanie poddany konsultacjom społecznym. W ich ramach przewidziany jest udział ministerstw, instytucji naukowych, a także przedstawicieli biznesu, w tym organizacji zrzeszających przedsiębiorców branżowych. Polska Agencja Kosmiczna powołała już specjalny Zespół ds. opracowania Krajowego Programu Kosmicznego. Obecnie zajmuje się on analizami i pracami dotyczącymi różnych aspektów programu, w tym kwestii merytorycznych, prawnych i finansowych. Jednym z elementów prac nad Krajowym Programem Kosmicznym jest także zlecone przez PAK w październiku 2016 roku studium wykonalności „Przyszłościowe techniki i technologie kosmiczne"Celem jego realizacji jest analiza trendów oraz przedstawienie wniosków i rekomendacji dotyczących przyszłościowych rozwiązań, które będą dostępne przede wszystkim na rynku europejskim. Opracowanie ma również zawierać ocenę potencjału polskich podmiotów w kontekście możliwości ich włączania w rozwój przyszłościowych technologii i technik kosmicznych i satelitarnych, jak również sugestie dotyczące opracowania koniecznych rozwiązań prawnych w aspekcie krajowym i międzynarodowym. Za wykonanie studium odpowiada klika czołowych polskich przedsiębiorstw oraz instutucji naukowych działających w branży kosmicznej, a liderem jest firma Blue Dot Solutions. 

Program satelitarny główny elementem Krajowego Programu Kosmicznego

Zgodnie z informacjami przekazanymi redakcji Space24 przez Polską Agencję Kosmiczną głównym celem Krajowego Programu Kosmicznego będzie realizacja polskiego programu satelitarnego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Polski w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Projekt ma więc wskazać w jaki sposób będzie budowana infrastruktura satelitarna. Dodatkowo tworzony program kosmiczny ma pomóc w stworzeniu systemu narzędzi wspierających finansowo, doradczo i edukacyjnie sektor kosmiczny nad Wisłą. Program obejmie m.in. kompleksową analizę polskiego sektora kosmicznego, wskazanie projektów strategicznych i dziedzin z zakresu technik kosmicznych i technologii satelitarnych, których rozwój w Polsce będzie wspierany instytucjonalnie. Projekt wskaże też to w jaki sposób będzie można najefektywniej finansować założone cele, a także konkretny harmonogram poszczególnych projektów wraz z systemem monitorowania kolejnych kroków. 

Wersja finalna Krajowego Programu Kosmicznego ma być gotowa do przedłożenia Prezesowi Rady Ministrów, a więc instutucji pod którą bezpośrednio podlega agencja kosmiczna do końca 2017 roku. 

Krajowy Program Kosmiczny będzie więc tworzony równolegle z planowanym na połowę 2017 roku konkursem NCBR w projekcie "Satelitarnego systemu optoelektronicznej obserwacji Ziemi" ze spodziewanym budżetem na poziomie 1,1 mld PLN. 

Krajowy Program Kosmiczny - test dla Agencji i jej nowego prezesa 

Krajowy Program Kosmiczny będzie pierwszym tych rozmiarów projektem realizowanym przez Polską Agencją Kosmiczną, a także testem dla jej kompetencji. Zlecenie prac nad tym projektem PAK jest dowodem na to, że struktura instytucji zdążyła się już ukształtować, a zasoby kadrowe i finansowe są wystarczające do tworzenia całościowego programu rozwoju krajowego sektora kosmicznego w oparciu o rodzime zasoby. Jest to więc zadanie zdecydowanie poważniejsze niż realizowane do tej pory przez agencję studia wykonalności pojedynczych projektów. Prac z pewnością jednak nie ułatwi brak prezesa agencji, na którego wybór PAK czeka od października 2016 roku. Obecnie trwający nabór ma zakończyć się, zgodnie z informacjami podanymi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w marcu br., a Krajowy Program Kosmiczny będzie pierwszym sprawdzianem zarówno dla nowego szefa agencji, jak i instytucji jako całości. 

 

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!