Reklama

Polska

Lubuskie ogłosiło przetarg na doradztwo przy budowie parku kosmicznego

Ilustracja: lubuskie.pl
Ilustracja: lubuskie.pl

Samorząd województwa lubuskiego prowadzi postępowanie w ramach którego wyłoni podmiot, jaki podejmie się doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu „Park Technologii Kosmicznych.”

Szczegóły odnośnie przedmiotowego postępowania można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Zamawiającym jest w tym wypadku samorząd województwa lubuskiego, a postępowanie nosi numer 577427-N-2018. Ogłoszenie w tej sprawie zostało opublikowane 22 czerwca br., zaś termin składania ofert upływa 2 lipca 2018 r.

Poszukiwanie wykonawcy przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego odbywa się w tym przypadku w trybie przetargu nieograniczonego. Realizacja kontraktu będzie finansowana z budżetu województwa.

Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie kompleksowego doradztwa (prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego) Zamawiającemu przy przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia pn. „Park Technologii Kosmicznych” zwanego dalej „Projektem”.

Ściślej rzecz biorąc, jak wynika z załącznika 1. Do SIWZ:

Zadaniem Wykonawcy jest kompleksowe doradztwo (prawne, ekonomiczno-finansowe oraz techniczne). Wykonawca zobowiązany jest prezentować profesjonalne, niezależne podejście do zamówienia i zaproponować optymalne rozwiązania, zapewnić i zagwarantować poprawność i efektywność realizowanych procedur, jak również wysoką jakość opracowywanych dokumentów oraz usług, w tym jej kontrolę na każdym etapie realizacji zamówienia. Odpowiedzialność za koordynację i organizację pracy ekspertów ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby prace wykonywane były przy łącznym zaangażowaniu ekspertów (w tym w zakresie prawa, ekonomiczno-finansowym i technicznym, wchodzących w skład wyznaczonego przez Wykonawcę Zespołu Ekspertów).

Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia współpracować z podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego.

Ponadto, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przygotowanie przez Wykonawcę i dostarczenie do Zamawiającego materiałów pisemnych (w wersji papierowej oraz elektronicznej) związanych z przedmiotem doradztwa (…).

Szacunkowa wartość zamówienia, niezawierająca podatku VAT, wskazana przez Zamawiającego w ogłoszeniu, to 547.328,69 PLN. Podmioty, które złożą w postępowaniu swoje oferty, będą nimi związane przez okres minimum 30 dni. Zamawiający wymaga też złożenia wadium w wysokości 11.000 PLN.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty kryterium ceny będzie decydowało w 60%, zaś kryterium jakości w 40%. Początek okresu na realizację przedmiotu zamówienia będzie wyznaczać dzień podpisania umowy, a działanie to będzie się toczyć do dn. 31.12.2019 r.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!