Reklama

Polska

Mocne zaangażowanie ZPSK w konsultacje Krajowego Programu Kosmicznego

Ilustracja: TU Graz
Ilustracja: TU Graz

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego uczestniczył w procesie konsultacji Krajowego Programu Kosmicznego, organizując wraz z Polską Agencją Kosmiczną szereg spotkań i warsztatów z przedstawicielami sektora kosmicznego w Polsce. ZSPK podkreśla i docenia fakt, że Polska Agencja Kosmiczna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podmiotów zrzeszonych w ZPSK,  podjęła bliską współpracę z przemysłem. W trakcie tego procesu konsultacji przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytutów mieli okazję wypowiadać się i zgłaszać uwagi co do treści dokumentu. Część przekazanych w ten sposób uwag została uwzględniona w projekcie Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021 (projekt dokumentu na dzień 17.10.2018), który w rozumieniu podmiotów zrzeszonych w ZPSK jest dokumentem przejściowym wobec właściwego dokumentu Krajowy Program Kosmiczny, obejmującego dłuższy horyzont czasowy.

Jedną z najważniejszych rekomendacji ZPSK w sprawie projektu KPK było wskazanie w treści dokumentu projektów, które są kluczowe dla realizacji programu. Dokument słusznie wskazuje, że realizacja „Projektów dużych” jest najważniejszym elementem programu i stanowi jego podstawę. ZPSK rekomendowało podkreślenie tego podejścia w rozdziale „Projekty duże”. Ponadto, nie tylko „Projekty duże” powinny być wskazane jako te, które stanowią podstawę KPK. Rekomendowano również wskazanie projektów w obszarze downstream jako tych, które stanowią najważniejszą część programu. KPK powinien w jednakowy sposób stymulować rozwój segmentu upstream oraz downstream, aby przybliżyć Polskę do realizacji celu głównego Polskiej Strategii Kosmicznej.

W opinii ZPSK odbiorcy dokumentu powinni również otrzymać wyraźną informację, które grupy projektów powinny otrzymać finansowanie jako pierwsze i tym samym zagwarantować prawidłową realizację Krajowego Programu Kosmicznego. W procesie konsultacji ZPSK rekomendował, zgodnie z Polską Strategią Kosmiczną, że Krajowy Program Kosmiczny powinien zawierać szereg działań i projektów, które miałby za zadanie „Upowszechniać wykorzystanie danych satelitarnych w administracji publicznej” oraz „rozwijać usługi komercyjne”. Zgodnie z podejściem sugerowanym przez podmioty zrzeszone w ZPSK, wspomniane usługi komercyjne, powinny być świadczone na równych warunkach zarówno przez jednostki publiczne jak i prywatne, aby spełnić następujący cel zapisany w Polskiej Strategii Kosmicznej: „Polska administracja publiczna będzie wykorzystywać dane satelitarne dla szybszej i skuteczniejszej realizacji swoich zadań, a krajowe przedsiębiorstwa będą w stanie w pełni zaspokoić popyt wewnętrzny na tego typu usługi oraz eksportować je na inne rynki”. W toku procesu konsultacji ZPSK wypracowało szereg szczegółowych rekomendacji dotyczących Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021 (projekt dokumentu na dzień 17.10.2018), które są dostępne po uprzednim kontakcie z Biurem Związku.

ZPSK podkreśla wagę Krajowego Programy Kosmicznego dla rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. Podmioty zrzeszone w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego postrzegają Program, jako drugi obok programów Europejskiej Agencji Kosmicznej, kluczowy element pozwalający na budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw na europejskim i światowym rynku kosmicznym. Aby Krajowy Program Kosmiczny mógł spełnić swoje zadanie, Polska Agencja Kosmiczna powinna zostać wyposażona w odpowiednie instrumenty pozwalające na jego realizację. W rozumieniu podmiotów zrzeszonych w ZPSK są to głównie narzędzia umożliwiające PAK samodzielne uruchamianie i finansowanie (z budżetu PAK) niektórych projektów wskazanych w Krajowym Programie Kosmicznym.

Źródło: ZPSK

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!