Reklama

Polska

Nowelizacja ustawy o PAK w programie wtorkowego posiedzenia rządu

Ilustracja: PAK
Ilustracja: PAK

We wtorek rząd zajmie się projektem zmian w ustawie o Polskiej Agencji Kosmicznej - przewiduje porządek obrad najbliższego posiedzenia Rady Ministrów.

Celem nowelizacji - jak czytamy w uzasadnieniu projektu - jest uporządkowanie i doprecyzowanie zakresu zadań Polskiej Agencji Kosmicznej m.in. tak, by mogła ona "zapewniać potrzebne wsparcie eksperckie i wiedzę technologiczną organom administracji publicznej odpowiedzialnym za przygotowanie i koordynację wdrażania Krajowego Programu Kosmicznego".

Projekt zakłada, że PAK będzie podlegała "ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, a główną jej siedzibą będzie Warszawa" (obecnie jest to Gdańsk - PAP). Dotychczasowa centrala będzie mogła zostać przekształcona w oddział, "tak aby jak najlepiej wykorzystać już poczynione inwestycje".

Istotną zmianą, wynikającą z przyjętej przez Radę Ministrów Polskiej Strategii Kosmicznej "jest umożliwienie Agencji w celu realizacji jej zadań, w szczególności dotyczących opracowania i wdrażania Krajowego Programu Kosmicznego, udzielania wsparcia niefinansowego".

Chodzi m.in o: "doradztwo w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej, promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej, działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej, (...) wspierania czy organizacji i przedsięwzięć promujących warunki sprzyjające do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej".

Jeśli chodzi o pracowników PAK, to przewiduje się, że stosunki pracy w Agencji "wygasną po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu pracownicy PAK nie otrzymają propozycji nowych warunków pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia w ciągu miesiąca od ich zaproponowania nowych warunków pracy lub płacy".

"Koszty odpraw pieniężnych dla pracowników, z którymi nie zostaną przedłużone stosunki pracy i którym powinna przysługiwać odprawa pieniężna (...), będą pokryte z obecnego budżetu Agencji, po dokonaniu w nim niezbędnych przesunięć. Oszacowanie liczby pracowników, z którymi nie zostaną przedłużone rozmowy o prace możliwe będzie po wejściu w życie ustawy. Projektodawca zaprojektował, (...) aby pracownikom posiadającym odpowiednie przygotowanie, wiedzę merytoryczną, doświadczenie i umiejętności, pozwalające na właściwe funkcjonowanie i odpowiednie wykonywanie zadań PAK mogły zostać zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres" - napisano.

Zgodnie z uzasadnieniem "nowelizacja ustawy o PAK nie ma bezpośredniego wpływu na rynek pracy, natomiast w dłuższej perspektywie zakłada się, że usprawnienie funkcjonowania PAK oraz opracowanie i wdrożenie przez nią Krajowego Programu Kosmicznego pozytywnie wpłynie na zwiększenie zatrudnienia w polskim sektorze kosmicznym."

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!