Reklama

Polska

Nowi członkowie Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN

Źródło ilustracji: pan.pl
Źródło ilustracji: pan.pl

Dnia 22 marca 2019 roku profesor Piotr Wolański zakończył kadencję jako Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Funkcję tę pełnił od 16 lat (cztery kolejne czteroletnie kadencje, od 2002 roku).

„W tym czasie miało miejsce przyjęcie Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej, utworzenie Polskiej Agencji Kosmicznej jak również nastąpił bardzo dynamiczny rozwój aktywności kosmicznej w naszym kraju. Umieszczono na orbitach Ziemi cztery Polskie Sztuczne Satelity Ziemi, dwa zbudowane przez studentów ze Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej (którym opiekowałem się od jego powstania przez 20 lat) oraz dwa satelity naukowe z serii BRITE: LEM i Heweliusz. Te jak również wiele innych przedsięwzięć i dokonań nie byłyby możliwe bez aktywnego wsparcia członków Komitetu, Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej oraz wielu innych osób z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstw Gospodarki, a obecnie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, MSZ, MON i wielu innych osób skupionych wokół szeroko rozumianej działalności Kosmicznej w naszym kraju” – powiedział prof. Piotr Wolański.

Nowym Przewodniczącym Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN został mianowany przez prezesa PAN, profesora Jerzego Duszyńskiego, profesor Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych PAN, natomiast prof. Piotr Wolański został mianowany przez członków Komitetu na Honorowego Przewodniczącego Komitetu.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwałą nr 13/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku powołało dr inż. Leszka Lorocha i dr inż. Adama Oknińskiego z Instytutu Lotnictwa w skład Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

Dr inż. Leszek Loroch, Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa, został wybrany na II Wiceprzewodniczącego Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Panu dr inż. Adamowi Oknińskiemu, kierownikowi Zakładu Technologii Kosmicznych w Instytucie Lotnictwa powierzono tworzenie Sekcji ds. Systemów wynoszenia KBKiS PAN.

Do składu Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN na kadencję 2019-2022 został również powołany obecny prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, dr hab. Grzegorz Brona. Jak można przeczytać w informacji udostępnionej przez Agencję w jednym z kanałów mediów społecznościowych: "Prace komitetu służą upowszechnianiu osiągnięć kosmicznych oraz integrowaniu i stymulowaniu badań w Polsce nad wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej, w szczególności poprzez wspieranie działań Polskiej Agencji Kosmicznej i Polskiego Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa."

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN jest jednym z komitetów problemowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Jak informuje PAN na swojej stronie internetowej:

"Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. (...) Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin."

ILOT/PAK/PZ

Komentarze