Reklama

Polska

Nowy katalog podmiotów polskiego sektora kosmicznego od PAK

Fot. PAK
Fot. PAK

Polska Agencja Kosmiczna wydała katalog zawierający informacje o najważniejszych podmiotach krajowego sektora kosmicznego. Pozycja prezentuje profil działalności i osiągnięcia 34 przedsiębiorstw i 6 instytutów badawczych, których działalność koncentruje się na technologiach satelitarnych i kosmicznych. Katalog ukazał się w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Wydanie katalogu ma na celu promocję polskiego sektora kosmicznego w kraju i zagranicą. Wydawnictwo jest dystrybuowane podczas najważniejszych krajowych i międzynarodowych wydarzeń sektorowych – dotychczas było rozdawane podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, Industry Space Days w ESTEC w Noordwijk w Holandii, International Astronautical Congress w Bremie w Niemczech oraz w czasie Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Katalog prezentuje informacje o podmiotach krajowego sektora kosmicznego w porządku alfabetycznym, w podziale na dwie grupy – podmioty przemysłowe i instytuty badawcze.Fiszki informacyjne każdego podmiotu zawierają:

  • opis profilu jego aktywności,
  • informację o głównych obszarach działalności kosmicznej,
  • opis zakończonych lub realizowanych projektów kosmicznych,
  • informację o zapleczu laboratoryjnym i infrastrukturze badawczo-produkcyjnej,
  • dane o poziomie zatrudnienia,
  • informacje teleadresowe.

W części wstępnej katalogu znalazły się ogólne, informacje o polskim sektorze kosmicznym, w tym o instytucjach odpowiedzialnych za polską politykę kosmiczną.

„Polski sektor kosmiczny – katalog wybranych podmiotów” przygotował Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej.

Pozycja ukazała się nakładem PAK w ramach serii wydawniczej, której założeniem jest przybliżenie krajowego sektora kosmicznego oraz najbardziej aktualnych tematów związanych ze światowymi trendami w dziedzinie wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Jej wydanie wynika z ustawowych zadań agencji, do których należy m.in. prowadzenie działalności informacyjnej i opiniotwórczej w zakresie wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Źródło: PAK

Reklama

Komentarze

    Reklama