Reklama

Polska

PAK przystępuje do badania potrzeb i kompetencji rynku w zakresie łączności satelitarnej

Ilustracja: ESA
Ilustracja: ESA

Polska Agencja Kosmiczna rozpoczęła badanie rynku oraz analizę wykorzystania łączności satelitarnej przez użytkowników końcowych. Agencja zachęca do wypełnienia ankiet, które pomogą wypracować rekomendacje dla odpowiednich resortów oraz lepiej zrozumieć potrzeby oraz możliwości polskiego rynku. Przyczyni się to do efektywniejszego udziału w programach organizacji międzynarodowych oraz odpowiedniego adresowania potrzeb.

Linki do oddzielnych ankiet dla przedstawicieli przemysłu oraz dla użytkowników końcowych (administracja publiczna, służby zapewniające bezpieczeństwo, spółki zarządzające surowcami energetycznymi, inne) znajdują się pod tym adresem w serwisie internetowym Polskiej Agencji Kosmicznej.

Potrzeby w zakresie utworzenia systemu łączności satelitarnej znajdują odzwierciedlenie w wielu dokumentach strategicznych na poziomie Unii Europejskiej oraz na gruncie krajowym. W dokumencie Global Strategy rozwój łączności satelitarnej jest przedstawiony jako zabezpieczenie przed pojawiającymi się zagrożeniami dla wielu sektorów i regionów UE. Drugim istotnym dokumentem, zawierającym istotne zagadnienia z tym związane, jest Space Strategy for Europe. Zapisy w nim zawarte dokładnie określają cel uruchomienia inicjatywy łączności satelitarnej. Jest nim zapewnienie niezawodnych, bezpiecznych i opłacalnych usług łączności satelitarnej dla unijnych i krajowych organów publicznych oraz operatorów infrastruktury krytycznej. Będzie to kluczowy element europejskiego planu działań obronnych, który ma uwypuklić istotną rolę przestrzeni kosmicznej dla zdolności cywilnych i obronnych.

Rozwój łączności satelitarnej dla potrzeb narodowych jest również ujęty w Polskiej Strategii Kosmicznej, stanowiącej część Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju spójną z dokumentami europejskimi. Już w celu szczegółowym nr 1 zostaje wskazane: „Zwiększenie udziału w programach kosmicznych UE – Horyzont 2020, Copernicus, Galileo, SST, GovSatCom”. W opisie tego celu znajdujemy również uzasadnienie ekonomiczne oraz wskazanie możliwości synchronizacji działań z projektami prowadzonymi obecnie w ramach programów opcjonalnych ESA z grupy ARTES. Cel szczegółowy nr 3 PSK również wskazuje zadanie zapewnienia dostępności do usług satelitarnych systemów łączności i nawigacji. Zwrócona zostaje także uwaga, że przystąpienie do MilSatCom oraz GovSatCom pozwoli na pozyskanie wiedzy i zdolności w zakresie omawianego typu komunikacji.

Niezawodny system łączności znacząco przyczyniłby się również do realizacji celu szczegółowego nr 2 PSK, który określa potrzebę cyfryzacji kraju. Ponadto w Krajowym Programie Kosmicznym, instrumencie wdrażania Polskiej Strategii Kosmicznej przygotowanym pod kierunkiem Polskiej Agencji Kosmicznej, wskazane zostaje konkretne zadanie - „Przystąpienie do programu EU GovSatCom”. Program ten ma być jednym z czterech flagowych programów Komisji Europejskiej związanych z sektorem kosmicznym. W rezultacie ma zostać utworzony punkt kontaktowy ewidencjonujący potrzeby krajowych użytkowników programu. Będzie on miał za zadanie wspierać, po wcześniejszej analizie kompetencji i potencjału, udział polskich podmiotów w realizacji projektu KE. Ma również zostać przeprowadzona analiza możliwości rozwoju narodowych zdolności w zakresie łączności satelitarnej.

Polska Agencja Kosmiczna zaprasza do udział w badaniu. Informacje zwrotne będą zbierane do 31 stycznia br.

Źródło: PAK

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!