Reklama

Polska

Piotr Dardziński prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz

Źródło ilustracji: MNiSW
Źródło ilustracji: MNiSW

Piotr Dardziński został prezesem powstałej 1 kwietnia 2019 roku Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej największej organizacji badawczej w Europie. Będzie kierował grupą 38 instytutów badawczych, która wkrótce przedstawi szeroką ofertę dla przedsiębiorców: start-upów, małych i średnich firm oraz wielkich koncernów. ŁUKASIEWICZ, który skupia potencjał krajowych instytutów badawczych, już na starcie dysponuje kilkuset laboratoriami oraz światowej klasy naukowcami. Powołanie ŁUKASIEWICZA to przełomowy moment dla współpracy nauki z biznesem.

Piotr Dardziński był wcześniej sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialnym za współpracę nauki i biznesu. Nadzorował rządową agencję Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz instytut badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji. Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności, nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności, w wyniku których ulgi na działalność B+R wzrosły z 30% do 100% i 150% (dla CBR). Ustawy istotnie zwiększyły w Polsce nakłady na B+R, a pierwsza z nich została uznana przez organizację „Pracodawcy RP” za najlepszą ustawę deregulacyjną w obszarze podatków. Obie regulacje uważa się za punkt zwrotny w likwidacji barier we współpracy między naukowcami i przedsiębiorcami.

Piotr Dardziński to także twórca rewolucyjnej ustawy o doktoratach wdrożeniowych, która umożliwia równoczesną realizację kariery naukowej i biznesowej. Jej efektem jest już prawie tysiąc młodych naukowców przygotowujących doktoraty w polskich firmach. Jako Pełnomocnik rządu ds. reformy instytutów badawczych, Piotr Dardziński opracował reformę instytutów, której celem było zwiększenie efektywności ich działania w zakresie współpracy z biznesem.

Wykształcenie wyższe zdobywał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończył z wyróżnieniem, oraz na Uniwersytecie w Hamburgu. Był członkiem zarządu Klubu Jagiellońskiego oraz ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Obronił doktorat z doktryn ekonomicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych. Był stypendystą Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Jest absolwentem prestiżowego programu menadżerskiego, realizowanego przez IESE Bussines School w Barcelonie. Od 1998 wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Powołanie ŁUKASIEWICZA to realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi instytucjami. Stajemy się dzisiaj ważnym partnerem dla takich organizacji jak niemieckie Stowarzyszenie Fraunhofera, francuskie Carnot czy fińskie VTT. Nasza dotychczasowa współpraca międzynarodowa wchodzi właśnie na zupełnie nowy, globalny poziom. Zyskujemy przy tym należny nam prestiż oraz szanse na pozyskiwanie międzynarodowych grantów i partnerów gospodarczych. Jestem dumny, że będę mógł pokierować działalnością Sieci. Przed nami wiele pracy, aby efektywnie transferować unikatową wiedzę polskich naukowców do rodzimej gospodarki, a przez to przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju i budowania prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Jako zespół ŁUKASIEWICZA musimy dokładać maksymalnych starań, aby wyniki naszej pracy przeobrażały się w sukcesy polskich przedsiębiorców.

Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to odpowiedź na wyzwania związane z tworzeniem nowatorskich rozwiązań dla gospodarki. Połączenie 38 instytutów badawczych w skoordynowaną Sieć Badawczą to unikatowy projekt o ogromnym potencjale komercyjnym. Pozwoli on na zdecydowane zwiększenie efektywności zarządzania, optymalizację kosztów, wygenerowanie efektów synergii i skali, a w konsekwencji zbudowanie komplementarnej oraz konkurencyjnej oferty naukowej dla biznesu.

Wstępne założenia Strategii Centrum Łukasiewicz zostaną zaprezentowane na jednym z najważniejszych wydarzeń podejmujących zagadnienia innowacyjnej gospodarki w Europie, czyli konferencji Impact ’19 w Krakowie, 21 i 22 maja 2019 r.

Eksperci o wydarzeniu:

  • „Od kilku lat słyszę, jak ważne dla współpracy nauki i biznesu jest wzmacnianie umiejętności komercjalizacji pomysłów. Wszyscy mówią o tym jednym głosem, a nikomu się jeszcze nie udało wdrożyć konkretnego rozwiązania. Wierzę, że powstanie Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ, za wzorem imiennika, będzie pionierskim sukcesem w tworzeniu polskich osiągnięć naukowych. Jedno jest pewne - przed prezesem Piotrem Dardzińskim stoi ambitne zadanie koordynacji dużej organizacji, złożonej z kilkunastu różnych instytutów badawczych i zarządzania potencjałem ambitnych polskich naukowców. Obecnie na rynku mamy wiele funduszy inwestycyjnych głodnych dobrych pomysłów. Gdyby połączyć ich kapitał z innowacyjnymi naukowcami możemy dostać nowy impuls dla polskiej nauki.” – mówi Eliza Kruczkowska, dyrektor rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju.
  • „Ogrom pracy merytorycznej i menadżerskiej, wykonanej przez Ministra Piotra Dardzińskiego (odpowiedzialnego między innymi za reformę funkcjonowania instytutów badawczych) zasługuje na uznanie, a fakt powołania go na prezesa Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ w pełni to potwierdza. “ – mówi Krzysztof Szubert, Visiting Fellow, University of Oxford / Senior Member St. Antony’s College B. Sekretarz Stanu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego
  • „Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ to odpowiedź na wyzwania związane z tworzeniem nowatorskich rozwiązań dla gospodarki. Dziś wiele innowacji powstaje na pograniczach dziedzin wiedzy, a do tego potrzebna jest skala i koordynacja działań, aby proces badań i rozwoju był konkurencyjny w skali międzynarodowej. Większość z nas osiąga sukcesy w co najwyżej jednej dziedzinie. Dr Piotr Dardziński należy do tych niezwykłych osób, które z sukcesem łączą naukę i zarządzanie. Udowodnił swoją skuteczność w kierowaniu organizacjami trzeciego sektora oraz w administracji publicznej. Wyczucie i rozumienie procesu badawczego i talent organizacyjny to dobry prognostyk dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.” – mówi Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: MNiSW

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!