Polska

Podano datę Forum Sektora Kosmicznego 2018

Ilustracja: ZPSK
Ilustracja: ZPSK

II Forum Sektora Kosmicznego odbędzie się 24 maja 2018 r. Pierwsza edycja Forum, w 2016 r., zgromadziła ok. 400 uczestników, 34 wystawców oraz licznych przedstawicieli mediów.

W maja 2018 r. ZPSK spodziewa się jeszcze większego zainteresowania. Jest to niepowtarzalna okazja do rozmów nt. potencjału polskiego sektora kosmicznego i innowacji z nim związanych.

W tym roku podczas debaty władze ZPSK chcą poruszyć kwestie związane z implementacją Polskiej Strategii Kosmicznej, przygotowaniem rekomendacji Związku dla dalszych działań i zainteresowania planowanymi misjami Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz programami Komisji Europejskiej.

Forum będzie miało wymiar międzynarodowy – spodziewane są reprezentacje z Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiego Obserwatorium Południowego, Komisji Europejskiej, organizacji: SME4Space i ADS Europsapce. Forum będzie więc niepowtarzalną okazją do dyskusji również na temat współpracy międzynarodowej i międzysektorowej.

Tak jak w 2016 r. Forum będzie towarzyszyła wystawa dokonań polskich podmiotów działających w sektorze kosmicznym.

Rejestracja na to wydarzenie zostanie otworzona niebawem. Niebawem też do publicznej wiadomości zostanie podana agenda.

Komentarze