Reklama

Polska

POLSA poszerza współpracę z ARP i Politechniką Warszawską

Autor. ARP

Transfer technologii z sektora kosmicznego do innych sektorów, kształcenie kadr, tworzenie nowych przedsiębiorstw i budowaniu ekosystemu gwarantującego ich szybki rozwój oraz promocja polskiego sektora kosmicznego w Europie i na świecie – to główne założenia podpisanego 15 września br. porozumienia o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a Polską Agencją Kosmiczną. Porozumienie rozszerza zakres dotychczasowych działań przy realizowanych już oraz planowanych wspólnych programach i projektach.

Reklama

Ze strony ARP porozumienie podpisali: Cezariusz Lesisz, prezes ARP i Sebastian Dębski, wiceprezes. Polską Agencję Kosmiczną reprezentował natomiast prezes prof. Grzegorz Wrochna.

Reklama

Współpraca w wymienionych obszarach przewiduje min. aktywny udział obu instytucji w takich projektach jak: program stażowy „Polish Space Fellowship Program", cykl szkoleń ARP Space Academy, Konkurs na najlepszą pracę dyplomową POLSA, Studencka Konferencja Kosmiczna, Partnerstwo strategiczne przy tworzeniu centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce (ESA BIC Poland) czy współorganizacji wydarzeń promujących polski sektor kosmiczny za granicą.

Czytaj też

Strategia ARP sięga w przyszłość i zgodnie z założeniem, że w przemyśle kluczowe są innowacje, skupia się na unowocześnianiu gospodarki. Jej działania dotyczą robotyzacji, cyfryzacji, energetyki odnawialnej oraz właśnie technologii kosmicznych. Agencja prowadzi szereg działań na rzecz rozwoju i promocji branży kosmicznej jak choćby Program stażowy „Rozwój kadr sektora kosmicznego" realizowany we współpracy ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego. ARP S.A. uczestniczy w rozwoju sektora technologii kosmicznych także jako inwestor kapitałowy. Od 2014 r. spółka jest współwłaścicielem firmy Creotech Instruments S.A. z Piaseczna, która zajmuje się m.in. projektowaniem mikrosatelitów, opracowywaniem zaawansowanych systemów elektronicznych na potrzeby instrumentów kosmicznych oraz gromadzeniem i przetwarzaniem danych satelitarnych. Z kolei w 2019 r. ARP S.A. objęła 44 proc. udziałów w spółce PIAP Space, utworzonej przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.
Cezariusz Lesisz, prezes ARP.

Ustawowym zadaniem POLSA jest wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające warunki dla prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej. ARP natomiast od 2016 r. realizuje Kompleksowy program wsparcia dla sektora technologii kosmicznych w Polsce.

Reklama
10 lat Polski w ESA pozwoliło na powstanie wielu firm, rozwój instytutów naukowych i uczelni. W bazach danych ESA jest obecnie 400 polskich firm, z czego ok. 150 już wygrało przetargi. W ramach tych projektów rozwinięto ponad 100 różnych technologii. Polska aparatura była na 80 misjach, a obecnie mamy na orbicie 11 polskich satelitów. Nasz potencjał ciągle rośnie. Chcemy wspólnie budować kompetentne, świetnie wykształcone kadry, które zasilą polski przemysł kosmiczny.
Grzegorz Wrochna.

Czytaj też

Podpisanie porozumienia poprzedzone było udaną współpracą przy wielu wydarzeniach oraz projektach takich jak: tworzenie katalogu infrastruktury testowej dla branży kosmicznej w Polsce, Raport Fundacji Startup Poland – Kosmos 2022, Partnerstwo strategiczne ARP przy realizacji programu EU SST (Space Surveilliance and Tracking) „Program rozwoju kadr na potrzeby krajowego systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej" czy wspólne stoiska na targach zagranicznych.

Ponadto Polska Agencja Kosmiczna tego samego dnia zawarła kolejne porozumienie, tym razem z Instytutem Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej. Umowa dotyczy opracowania na rzecz POLSA kompleksowej analizy na temat aktualnie działających systemów łączności satelitarnej, perspektyw ich rozwoju oraz możliwości wykorzystania zasobów orbitalnych, będących w dyspozycji Polski, w odniesieniu do potrzeb polskich użytkowników.

Zakres opracowania ma obejmować elementy takie jak architekturę systemów łączności satelitarnej, systemy łączności z satelitami na orbitach GEO i LEO, potrzeby polskich użytkowników systemu łączności satelitarnej i analizę możliwości wykorzystania zasobów orbity GEO będących do dyspozycji Polski.

Czytaj też

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!