Reklama

Polska

Polska Agencja Kosmiczna członkiem Międzynarodowej Federacji Astronautycznej

Ilustracja: iac2018.org
Ilustracja: iac2018.org

Polska Agencja Kosmiczna została przyjęta do Międzynarodowej Federacji Astronautycznej podczas trwającego właśnie Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Bremie.

Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (International Astronautical Federation, IAF) jest organizacją pozarządową skupiającą 165 członków – instytucji narodowych zainteresowanych technikami kosmicznymi i rakietowymi, w tym wszystkie najważniejsze światowe agencje kosmiczne. IAF jest organizatorem corocznego Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego (International Astronautical Congress, IAC) – najważniejszej międzynarodowej imprezy branży kosmicznej przyciągającej od lat decydentów ze światowego sektora kosmicznego, w tym liczne grono przedsiębiorców, instytutów naukowo-badawczych oraz przedstawicieli agencji rządowych, związków pracodawców i innych instytucji działających w tym sektorze.

Członkostwo w IAF, oprócz zapewnienia preferencyjnych warunków finansowych udziału w kongresie IAC, zapewnia dostęp do dokumentów i merytorycznych opracowań przygotowywanych przez tę organizację oraz umożliwia uczestnictwo w pracach organów federacji.

Udział w corocznym Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym to wyjątkowa szansa na szeroką promocję dorobku i potencjału polskiego sektora kosmicznego na arenie międzynarodowej. Taka promocja jest naszym podmiotom bardzo potrzebna, aby mogły one zaistnieć w międzynarodowej świadomości jako sprawni i konkurencyjni dostawcy produktów dla sektora kosmicznego. Członkostwo Polskiej Agencji Kosmicznej w Międzynarodowej Federacji Astronautycznej może takie działania ułatwić. Będzie też istotne w kontekście nawiązywania bądź pogłębiania naszej współpracy z narodowymi agencjami kosmicznymi.

dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

PAK złożyła wniosek o akces do Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w listopadzie 2017 r. Oficjalne przyjęcie agencji do IAF miało miejsce w poniedziałek, 1 października 2018 r., pierwszego dnia Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego, który odbywa się w Bremie w dnia 1-5 października br.

Podczas inauguracyjnej sesji Zgromadzenia Ogólnego IAF ogłoszono decyzję o członkostwie Polskiej Agencji Kosmicznej w IAF, a prezes PAK krótko przedstawił działalność agencji, z naciskiem na jej najważniejsze zadanie – opracowanie Krajowego Programu Kosmicznego, przypomniał główne cele Polskiej Strategii Kosmicznej i podsumował dorobek krajowego sektora kosmicznego.

W czasie trwania IAC 2018 dr Brona weźmie też udział w Zgromadzeniu Ogólnym IAF zaplanowanym na piątek, 5 października 2018 r. Jako reprezentant organizacji członkowskiej będzie uczestniczył m.in. w głosowaniach dotyczących wyboru lokalizacji kongresu w 2021 r.

Podczas tegorocznej edycji IAC Polska Agencja Kosmiczna, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Związek Pracodawców Sektora Komicznego po raz pierwszy zorganizowały stoisko polskiego sektora kosmicznego. Jego celem jest promowanie osiągnięć i możliwości krajowego przemysłu kosmicznego oraz prezentowanie kompetencji i oferty poszczególnych firm i jednostek naukowo-badawczych. Przestrzeń stoiska została udostępniona polskim podmiotom do przeprowadzania rozmów bilateralnych z potencjalnymi zagranicznymi partnerami.

Źródło: PAK

Reklama

Komentarze

    Reklama