Reklama

Polska

Polska Agencja Kosmiczna przygotowała spotkanie z krajowymi delegatami do rad programowych i komitetów ESA

Fot. PAK
Fot. PAK

Podczas spotkania polscy delegaci przekazali informacje o zagadnieniach omawianych na ostatnich posiedzeniach rad programowych i komitetów ESA, kładąc szczególny nacisk na możliwości dołączenia polskich podmiotów do konkretnych projektów i udziału w kolejnych konkursach ogłaszanych przez tę organizację. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 reprezentantów przedsiębiorstw, uczelni i instytutów naukowo-badawczych krajowego sektora kosmicznego.

Celem spotkania zorganizowanego 12 lipca 2018 r. w Warszawie przez Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAK było zaprezentowanie przedstawicielom polskiego sektora kosmicznego stanu prac nad najważniejszymi projektami ESA realizowanymi w programach opcjonalnych, w których Polska zadeklarowała udział poprzez opłacenie składki oraz planów tej organizacji na kolejne lata. Wiedza o statusie projektów pozwala krajowym podmiotom skuteczniej planować swoje działania dotyczące przedsięwzięć ESA, co może zwiększyć ich szanse w europejskich konkursach, a tym samym przyczynić się do efektywniejszego zwrotu składki wpłacanej przez Polskę do ESA.

Podczas briefingu omówione zostały m.in. najważniejsze misje ESA planowane na najbliższe lata w różnych obszarach działalności kosmicznej, w tym: obserwacji Ziemi, eksploracji, robotyce i nauce, w których polskie podmioty miałyby możliwość współpracy z dużymi integratorami systemowymi. Są to takie misje, jak np.: PLATO, FLEX, ATHENA, HERA (dawniej AIM), E. Deorbit.

Delegaci przedstawili tematyczne prezentacje i odpowiadali na pytania zgromadzonych gości. Beata Mikołajek-Zielińska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiła najważniejsze informacje z posiedzeń rady ESA PB EO (Programme Board Earth Observation) oraz komitetu SPC (Science Programme Committee). Agnieszka Kuczała z tego samego resortu podsumowała ostatnie posiedzenia rady programowej ESA PB HME (Programme Board Human Spaceflight, Microgravity and Exploration).

Anna Nałęcz-Kobierzycka z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowała stan projektów omawianych na posiedzeniach komitetu ESA IPC (Industrial Policy Committee). Tomasz Pińciurek z Ministerstwa Cyfryzacji zrelacjonował posiedzenia ESA JCB (Joint Board on Communication Satellite Programmes) oraz PB-NAV (Programme Board on Satellite Navigation).

Jarosław Papis z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii podsumował tegoroczne posiedzenia rady programowej PB SSA (Programme Board on Space Situational Awareness) oraz spotkania mappingowe grupy doradczej ds. harmonizacji technologii ESA THAG, w tym zaangażowanie polskiej delegacji na tych spotkaniach i udział krajowych podmiotów, a także omówił harmonogram aktualnych i najbliższych działań tej grupy.

W briefingu uczestniczyli przedstawiciele ok. 30 podmiotów polskiego sektora kosmicznego, takich jak: Astronika, Creotech Instruments, Jakusz Space Tech, N7 Mobile, Newind, SENER, WASAT, Airbus Group Polska, Thales Alenia Space Poland, Mobica, Solaris Optics, PIAP Space, PZL Mielec, Instytut Lotnictwa, CBK PAN, CEZAMAT, SAT Revolution, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Politechnika Warszawska.

Briefing zakończył się sesją indywidualnych rozmów i konsultacji.

Kolejne spotkanie z udziałem polskich delegatów do rad programowych i komitetów ESA planowane jest na jesień 2018 r.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!