Reklama

Polska

Polska Agencja Kosmiczna zachęca województwa do korzystania z danych satelitarnych

Ilustracja: Copernicus Sentinel data (2016), processed by ESA
Ilustracja: Copernicus Sentinel data (2016), processed by ESA

Delegacja Polskiej Agencji Kosmicznej z udziałem prezesa PAK odwiedziła ostatnio województwo lubuskie i łódzkie. Celem wizyt były rozmowy na temat rozwoju krajowego przemysłu kosmicznego i propagowanie wykorzystania danych satelitarnych przez administrację publiczną na szczeblu lokalnym. Kolejna wizyta, planowana na październik/listopad 2018 r., będzie miała miejsce w Bydgoszczy.

Spotkanie w Zielonej Górze, które miało miejsce w sierpniu 2018 r., poświęcone było omówieniu projektu parku technologii kosmicznych, który ma powstać na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie pod Zieloną Górą. Podczas rozmów z udziałem m.in. marszałek województwa lubuskiego, Elżbiety Polak, i dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim, Macieja Nowickiego, prezes PAK Grzegorz Brona przedstawił ideę unijnego programu skoordynowanej produkcji komponentów i podzespołów do satelitów oraz zapotrzebowania na stworzenie magazynu dla tych części, w którym byłyby one utrzymywane w odpowiednich warunkach i w gotowości od chwili wyprodukowania do momentu ich wykorzystania w misjach ESA. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że warto rozważyć połączenie obu projektów - centrum magazynowego podzespołów satelitarnych i parku technologii kosmicznych.

Wizyta w województwie łódzkim miała miejsce podczas XV edycji seminarium szkoleniowego Wojewody Łódzkiego pod hasłem „Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy prawo budowlane”, która miała miejsce na początku września 2018 r. Prezentację dla ponad setki uczestników konferencji na temat możliwości wykorzystania usług opartych na danych satelitarnych w realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z gospodarowaniem przestrzenią wygłosił dr hab. inż. Stanisław Lewiński z CBK PAN. Prezes PAK podczas spotkania z Dyrektorem Generalnym Urzędu Wojewódzkiego Województwa Łódzkiego, Mirosławem Suskim oraz Dyrektorem Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa ŁUW, Markiem Michalakiem rozmawiał m.in. na temat korzyści z zastosowania danych satelitarnych w pracach urzędów.

To dobry moment, aby zintensyfikować działania PAK w regionach. W ramach projektu Sat4Envi prowadzimy zaawansowane prace nad programem szkoleń dla administracji publicznej dotyczących zalet i sposobów wykorzystania danych satelitarnych w urzędach. Ale już teraz chcemy przekonywać przedstawicieli władz regionalnych, że warto sięgać po zobrazowania satelitarne, które za chwilę będą powszechnie dostępne dla urzędników. Spotkania informacyjne na temat projektu Sat4Envi są też okazją do rozmów o działalności podmiotów krajowego sektora kosmicznego funkcjonujących w poszczególnych regionach.

dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Na zaproszenie wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza planowane jest spotkanie prezesa PAK z samorządowcami województwa i pracownikami urzędu wojewódzkiego na przełomie października i listopada 2018 r.

Zobacz też:  SKANER Space24: Ardanowski: Polskie rolnictwo ma być w awangardzie wykorzystania danych satelitarnych [Defence24 TV]

Źródło: PAK

Reklama

Komentarze

    Reklama