Reklama

Polska

Pomysł na magazyn podzespołów satelitarnych w Lubuskiem

Fot. lubuskie.pl
Fot. lubuskie.pl

Przedstawiciele rządowych instytucji i sektora prywatnego zajmującego się technologiami kosmicznymi są zainteresowani połączeniem idei parku technologii kosmicznych pod Zieloną Górą z europejskim projektem powołania magazynu komponentów i podzespołów satelitarnych. – Tam gdzie są nakłady finansowe na technologie kosmiczne, tam cała gospodarka odnosi korzyść – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak na spotkaniu z przedstawicielami branży technologii kosmicznych.

W spotkaniu z marszałek Elżbietą Anną Polak uczestniczyli prezes Polskiej Agencji Kosmicznej dr hab. Grzegorz Brona, dyrektor PAK ds. współpracy z samorządami Dariusz Olszewski, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzej Pieczyński, dyrektor polskiego oddziału firmy Thales zajmującej się inwestycjami w technologie kosmiczne Damian Wójcik, były poseł Bogusław Wontor i dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Maciej Nowicki.

Grzegorz Brona pogratulował marszałek determinacji we wdrażaniu projektu parku technologii kosmicznych na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie pod Zieloną Górą. Omówił też ideę unijnego programu, w który zaangażowane są podmioty gospodarcze i instytucje państw członkowskich, polegającego na skoordynowanej produkcji komponentów i podzespołów do satelitów. Obecnie pojawiło się zapotrzebowanie na utworzenie magazynu tych części, które byłyby utrzymywane w odpowiednich warunkach od chwili wyprodukowania przez producenta do momentu ich wykorzystania i wystrzelenia na orbitę.

Unia Europejska chce się bowiem uniezależnić od producentów i dostawców tych części, powołując własne centrum magazynowo-logistyczne. Opowiadał o tym również Damian Wójcik przedstawiciel firmy Thales, która jest zainteresowana realizacją budowy takiego specjalistycznego centrum magazynowego. Musi ono spełniać bardzo restrykcyjne wymogi jakości i ściśle określone warunki przechowywania komponentów. - Warto pomyśleć o połączeniu sił i wykorzystaniu obu pomysłów: centrum magazynowego podzespołów satelitarnych i parku technologii kosmicznych - podkreślali uczestnicy spotkania.

Prof. Pieczyński zauważył, że centrum miałoby trzy zasadnicze zadania: przechowywanie podzespołów, utrzymywanie ich w gotowości oraz dostarczanie (eksportowanie) ich w docelowe miejsce przy zachowaniu ich pełnej sprawności. To wymagałoby również specjalistycznych kadr, rekrutowanych nie tylko z regionu. – Nie mamy kompleksów co do potencjału intelektualnego regionu, bo kiedy tworzyliśmy kierunek lekarski w Zielonej Górze i kiedy budowaliśmy centrum radioterapii w Gorzowie, to też wszyscy mówili, że będzie problem ze specjalistami – przypomniała marszałek. – Okazało się, że problemu nie ma. Gdzie są pieniądze i warunki do działalności, tam pojawiają się specjaliści.

Marszałek przypomniała też o znaczeniu technologii kosmicznych w rozwoju nowoczesnej gospodarki: - Najnowocześniejsze technologie mogą być wdrażane we wielu dziedzinach życia. Tam gdzie są nakłady finansowe na rozwój tych technologii i badania, tam korzystnie zmienia się cała gospodarka.

Źródło: lubuskie.pl

Reklama

Komentarze

    Reklama