Reklama

Polska

Rekomendacje ZPSK: Prace nad strategią i narodowym programem powinny ruszyć w 2016 roku

 • Ilustracja: ESA
  Ilustracja: ESA
 • Ilustracja: polsa.gov.pl
  Ilustracja: polsa.gov.pl
 • Obrona Terytorialna 3
  Obrona Terytorialna 3

Podczas Forum Sektora Kosmicznego 2016 Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego przedstawił rekomendacje dotyczące strategii rozwoju sektora kosmicznego, a także krajowego programu kosmicznego. Ich celem jest jak najszybsze zdefiniowanie wymagań i ścieżek rozwoju dla dynamicznie rozwijającej się polskiej branży kosmicznej. 

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego włącza się w dyskusje o strategii kosmicznej

Podczas Forum Sektora Kosmicznego 2016 Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego przedstawił wstępne rekomendacje dotyczące strategii rozwoju sektora kosmicznego, a także krajowego programu kosmicznego. ZPSK jest kolejnym podmiotem w Polsce, który wskazuje na strategię rozwoju sektora kosmicznego jako jeden z najważniejszych czynników wyznaczających cele polskiej polityki kosmicznej w zakresie animacji i wsparcia rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. Zgodnie z przygotowanym dokumentem "Wstępne Rekomendacje Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego w sprawie Strategii rozwoju sektora kosmicznego w Polsce", prace nad strategią kosmiczną powinny się zacząć jak najszybciej, tak by umożliwić ich skończenie jeszcze w tym roku. Organizacja, która zrzesza ok. 40 firm i instytucji z branży kosmicznej, deklaruje chęć zaangażowania się w prace, a także zwraca uwagę na konieczność wsparcia przy tworzeniu strategii podmiotów wdrażających polską polityką kosmiczną na szczeblu administracji rządowej i samorządowej. Instytucją, która mogłaby wziąć na siebie koordynację tych prac jest natomiast Polska Agencja Kosmiczna na bazie "Planu rozwoju sektora kosmicznego w Polsce"

Oglądaj: Krzysztof Samp, ZPSK: Rekomendacje w zakresie strategii i narodowego programu [Space24.pl TV]

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego
Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego

Rekomendacje ZPSK

Przechodząc do konkretnych rekomendacji przedstawionych przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego należy zwrócić uwagę, że Związek koncentruje się na stworzeniu dokumentu, który wyznaczałby wizję rozwoju branży, a także miejsca Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej na okres co najmniej 20 lat wraz z mechanizmami, które będą pozwalały na ocenę stanu realizacji strategii i możliwości jej korekty. Zgodnie z dokumentem ZPSK strategia powinna tworzyć jasne ramy instytucjonalne dla koordynacji aktywności poszczególnych organów administracji państwowej w zakresie działań związanych z sektorem kosmicznym, a także opierać się na wzorcach realizacji programów kosmicznych obowiązujących w ESA. 

Synergia między celami w kosmosie a potrzebami gospodarki 

Wśród najciekawszych propozycji wyrażonych w dokumencie należy szczególnie podkreślić wskazywaną konieczność synergii pomiędzy celami Polski w kosmosie a potrzebami gospodarki. Ważną rolę w tej kwestii ma do wypełnienia Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej, który mógłby składać się z przedstawicieli resortów korzystających z technologii kosmicznych, a także instytucji odpowiedzialnych za koordynację działań Ministerstwa Rozwoju oraz PARP. W kilku punktach dokument zresztą odnosi się do kwestii koordynacji działań instytucji państwowych w dziedzinie technologii kosmicznych.

ExoMars 2016
ExoMars 2016, Ilustracja: ESA

Jak finansować programy kosmiczne? 

Innymi punktami wyszczególnionymi w rekomendacjach ZPSK należy zwrócić uwagę m.in. na znoszenie barier legislacyjnych i innych przeszkód dla rozwoju sektora kosmicznego, w tym tych związanych z brakami w finansowaniu. W tej ostatniej Kwestii Związek postuluje unikanie rozpraszania nakładów na rozwój zbyt wielu obszarów technologicznych, a także unikanie marnotrawienia środków na źle zdefiniowane cele. Ta kwestia ściśle wiąże się z obecnym brakiem strategii, który powoduje, że firmy nie wiedzą jakie programy będą rozwijane w pierwszej kolejności i co za tym idzie, w które projekty lub technologie warto zainwestować środki. Z finansowaniem wiąże się również kwestia działań realizowanych w ramach programów ESA i innych organizacji międzynarodowych. W celu zapewnienia synergii pomiędzy możliwościami rozwoju krajowymi i na płaszczyźnie ponadnarodowej Związek postuluje, że środki na Krajowy Program Kosmiczny powinny mieć wielkość porównywalną do wielkości polskiej składki w ESA. Strategia powinna również uwzględniać działania, które pozwolą na zwiększenie udziału naszego kraju w dwóch najważniejszych kosmicznych projektach europejskich, czyli Copernicus i Galileo. 

Krajowy Program Kosmiczny powinien ruszyć w tym roku

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego wydał również szereg rekomendacji w związku z planowanym Krajowym Programem Kosmicznym, nad którym - zgodnie z rekomendacją - prace powinny ruszyć jeszcze w tym roku. Jak już zostało wspomniane, zdaniem polskich pracodawców z branży kosmicznej powinien on być ściśle powiązany z powstającą strategią kosmiczną. Plan ten powinien być realizowany, zdaniem ZPSK, przez instytucję państwową, mającą odpowiednie zasoby techniczne i organizacyjne. Można domniemywać przy tym, że do przedstawionych wymagań najlepiej pasuje Polska Agencja Kosmiczna - POLSA. 

satelita
Ilustracja: polsa.gov.pl

Jednocześnie ZPSK opowiada się za tym, by w ramach tworzenia programu powstał jego ścisły harmonogram i plan konsultacji, które miałyby objąć zarówno przedstawicieli administracji państwowej, jak i nauki oraz przemysłu, a także powinien być zgodny z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Co nie dziwi, postulowana jest także jego spójność z działaniami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki. 

Co bardzo ważne, Związek również jasno definiuje, że Krajowy Program Kosmiczny powinien być zgodny z potrzebami Sił Zbrojnych. Jego realizacja ma pozwolić wojsku na osiągnięcie odpowiednich możliwości. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, program obejmie więc zapewne budowę zdolności do prowadzenia rozpoznania z orbity z wykorzystaniem satelity lub satelitów optoelektronicznych, które mogłyby również realizować istotne zadania z punktu widzenia cywilnej administracji państwowej. 

Podsumowanie: głos przemysłu w sprawie strategii kosmicznej 

Opublikowane rekomendacje ws. strategii kosmicznej i krajowego programu stanowią ważny głos w toczącej się dyskusji na temat tworzenia niezwykle istotnej dla dalszej przyszłości branży strategii kosmicznej oraz krajowego programu, którego realizacja ma przyśpieszyć rozwój całego sektora. Przedstawione wstępne rekomendacje są o tyle istotne, że pokazują opinie przemysłu (Związek zrzesza ok. 40 najważniejszych polskich firm z branży) na temat tego jakie działania administracji państwowej mogą przyśpieszyć i zoptymalizować rozwój firm kosmicznych. Opinie te powinny więc zostać wzięte pod uwagę przez decydentów pracujących nad polskimi planami kosmicznymi. 
 
Pełną treść rekomendacji można pobrać ze strony Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego
 

 

Reklama

Komentarze

  Reklama

  Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!