Reklama

Polska

Rusza nabór chętnych do projektów badawczych w zakresie eksploracji kosmosu

Fot. ESA
Fot. ESA

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że otwarte zostało postępowanie rekrutacyjne dla zainteresowanych udziałem w „The Summer School Alpbach 2018”, programie edukacyjno-studyjnym adresowanym do młodych naukowców i studentów/absolwentów akademickich uczelni politechnicznych, zainteresowanych udziałem w projektach badawczych i technologicznych związanych z eksploracją przestrzeni kosmicznej.

Do udziału procedurze rekrutacji w SSA 2018 uprawnieni są kandydaci pochodzący z państw członkowskich, stowarzyszonych i współpracujących Europejskiej Agencji Kosmicznej. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym powinny złożyć aplikację do 31 marca 2018 r. 
Informacja w języku angielskim o SSA 2018 dostępne są pod tym adresem oraz na stronie Ministerstwa w zakładce "Nauka i staże".
Zakwalifikowani kandydaci z Polski mogą ubiegać się o pomoc finansową na pokrycie kosztów udziału w SSA 2018, ze środków będących w dyspozycji Europlanet NA1. Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie (w języku angielskim) dostępna jest na ww. stronach w Internecie.

Reklama

Komentarze

    Reklama