Reklama

Polska

Udział CBK PAN w ćwiczeniach służb ratowniczych „Skansen Sanok 2018”

Fot. Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN
Fot. Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN

W dniach 8-12 października br. zespół Centrum Informacji Kryzysowej (CIK) z Centrum Badań Kosmicznych PAN uczestniczył w ćwiczeniach służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego „Skansen Sanok 2018”.

Tematem przewodnim wydarzenia było doskonalenie współpracy między podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego a innymi służbami i instytucjami w warunkach działań operacyjnych, związanych z reagowaniem na zagrożenia występujące na terenie obiektów muzealnych i zabytkowych. CIK realizowało zadania Mobilnego Centrum Analizowania i Opracowywania Danych Satelitarnych (MCS).

Założenia ćwiczeń obejmowały zróżnicowane epizody połączone w quasi-fabularną całość. Przećwiczono szeroką gamę scenariuszy, m.in.: pożar obiektów muzealnych, ewakuację osób poszkodowanych, zdarzenie masowe spowodowane przez wypadek komunikacyjny, uprowadzenie zakładników, katastrofę śmigłowca, działania ratownictwa specjalistycznego wysokościowego z wykorzystaniem technik alpinistycznych oraz działania wodno-nurkowe. Ponadto 21. Brygada Strzelców Podhalańskich zademonstrowała techniki ewakuacji medycznej w działaniach kontr-terrorystycznych przy użyciu środków typowo wojskowych, w tym wozów ewakuacji medycznej Rosomak-WEM.

Działania MCS obejmowały zarówno czynności operacyjne, realizowane na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz podczas ćwiczenia sztabowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, jak i uczestnictwo w części konferencyjno-szkoleniowej, podczas której przedstawiony został zakres funkcjonalności MCS. Operatorzy MCS generowali produkty informacyjne oparte na danych satelitarnych oraz danych pozyskanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Informacja w takiej postaci miała za zadanie podnieść świadomość sytuacyjną kierujących działaniami służb ratowniczych.

Wśród dostarczonych produktów były m.in. mapy i zobrazowania sytuacyjne. Przedstawiały one miejsca rozgrywania poszczególnych epizodów w ramach ćwiczeń, rozmieszczenie sił i środków zaangażowanych w działania operacyjne, jak również lokalizację obiektów o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Sanok. Dla wybranych miejsc opracowywano szczegółowe trójwymiarowe modele terenu. Na podstawie danych pozyskanych z modelowania powodziowego opracowano mapy hipsometryczne ze strefami zagrożenia powodziowego, a analiza zobrazowań satelitarnych i innych danych przestrzennych pozwoliła identyfikować potencjalne zagrożenia.

MCS zapewniło także transmisję (w czasie rzeczywistym) obrazu rejestrowanego przez bezzałogowy statek powietrzny na potrzeby sztabu kierującego ćwiczeniem. Sztab oraz osoby koordynujące działania służb i instytucji na bieżąco weryfikowały obraz sytuacji, korzystając z komputerowego środowiska wymiany informacji o zdarzeniu – również udostępnionego przez MCS.

W ćwiczeniach udział wzięli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Granicznej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, Wojsk Obrony Terytorialnej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sanoku, Bieszczadzkiej Grupy GOPR, Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT oraz Centrum Informacji Kryzysowej CBK PAN.

Udział CIK CBK PAN w ćwiczeniach „Skansen Sanok 2018” został zrealizowany w ramach projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Źródło: CBK PAN

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!