Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Program GOVSATCOM w toku konsultacji z europejskimi użytkownikami

Ilustracja: ENTRUSTED/GOVSATCOM
Ilustracja: ENTRUSTED/GOVSATCOM

Począwszy od 19 kwietnia br. w całej Unii Europejskiej uruchomiono badania ankietowe, które mają pozwolić na określenie potrzeb użytkowników oraz przypadków zastosowania zintegrowanej rządowej łączności satelitarnej (GOVSATCOM), w ramach projektu ENTRUSTED. Ankieta jest skierowana do podmiotów rządowych i instytucji odpowiedzialnych za realizację bądź nadzór nad misjami, operacjami lub infrastrukturą o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu. W Polsce za przeprowadzenie ankiety odpowiada Polska Agencja Kosmiczna.

GOVSATCOM (Governmental Satellite Communications) to unijna inicjatywa, której celem jest stworzenie niezależnego, autonomicznego i bezpiecznego systemu łączności satelitarnej dla rządów państw członkowskich Unii Europejskiej. Program prowadzony jest wspólnie prze Komisję Europejską, Europejską Agencję Obrony oraz Europejską Agencję Kosmiczną. GOVSATCOM jest przy tym czwartym flagowym komponentem programu Unii Europejskiej w obszarze przestrzeni kosmicznej, obok inicjatyw: Copernicus, Galileo oraz systemu świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA).

Badania dotyczące GOVSATCOM będą prowadzone w okresie od kwietnia do czerwca br., a ich wyniki dostarczą informacji na temat wymogów operacyjnych, jakim powinny odpowiadać usługi GOVSATCOM. Badania ankietowe, koordynowane przez Centrum Satelitarne UE (SatCen), pozwolą przeanalizować aktualne i zmieniające się potrzeby potencjalnych użytkowników GOVSATCOM oraz wykorzystywane obecnie technologie użytkownika. Wymogi użytkowników będą stanowiły podstawę tworzonych przepisów wykonawczych GOVSATCOM. Tym samym będą one kształtować dalsze działania rozwojowe w obszarze rządowej łączności satelitarnej w Europie.

W Polsce za przeprowadzenie ankiety odpowiada Polska Agencja Kosmiczna (POLSA). Jednym z celów Polskiej Agencji Kosmicznej w konsorcjum jest zabieranie głosu w imieniu polskich podmiotów, w tym także użytkowników końcowych.

Zaprojektowanie wspólnej łączności satelitarnej dla państw członkowskich UE to ambitne przedsięwzięcie. Cieszę się, że POLSA może być jego częścią. Jednakże, aby zaprojektować coś dobrze należy najpierw zrozumieć wymagania. I temu ma służyć ta ankieta. ENTRUSTED to projekt, który będzie również edukował o potencjale łączności satelitarnej i sposobie działania. Przed nami bardzo intensywne dwa lata i do zaangażowania w te prace zapraszam wszystkich użytkowników komunikacji satelitarnej – zarówno tych doświadczonych, jak i potencjalnych.

Prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Konsorcjum projektu ENTRUSTED zidentyfikowało ok. 350 potencjalnych respondentów na terenie Europy, a liczba ta powinna wzrosnąć w okresie prowadzonych badań. W ankiecie mogą wziąć udział zarówno użytkownicy korzystający z usług łączności satelitarnej, jak i potencjalni użytkownicy bez wcześniejszego doświadczenia w tym obszarze. Więcej informacji o ankiecie można znaleźć na stronie internetowej.

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program kosmiczny Unii Europejskiej na lata 2021-2027 wprowadza GOVSATCOM jako nowy komponent programu kosmicznego. Jego celem będzie stworzenie niezależnego, autonomicznego i bezpiecznego systemu łączności satelitarnej dla administracji państw członkowskich i agencji Unii Europejskiej. W ramach projektu ENTRUSTED koordynowanego przez European Global Navigation Satellite Systems Agency (GSA), przeprowadzone zostaną ogólnoeuropejskie badania, które będą koncentrować się wyłącznie na perspektywie użytkownika.

W GSA łączymy przestrzeń kosmiczną z potrzebami użytkowników. Zarządzamy i wspieramy konsorcjum projektu ENTRUSTED, ponieważ wiemy, jak ważne jest, aby dotrzeć do użytkowników i zrozumieć ich wymagania dotyczące usług GOVSATCOM. Będzie to kluczowe dla realizacji naszej misji stworzenia GOVSATCOM, istotnego elementu programu kosmicznego Unii Europejskiej.

Rodrigo da Costa, dyrektor wykonawczy GSA

ENTRUSTED (akronim od „European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, innovativE and standardiseD services”) to europejski projekt badawczy  koordynowany przez GSA, którego celem jest  rozpoznanie potrzeb użytkowników rządowych w zakresie bezpiecznej łączności satelitarnej w państwach członkowskich UE. Projekt realizowany jest przez instytucje reprezentujące państwa członkowskie oraz agencje unijne. ENTRUSTED dostarczy katalog wymogów potencjalnych użytkowników bezpiecznej łączności satelitarnej dla przyszłego programu GOVSATCOM oraz mapę drogową z długoterminowym planem działań w zakresie badań i innowacji.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna


image
Z oferty Sklepu Defence24.pl

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!