Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Propozycja zmian planu finansowego PAK na sejmowej komisji finansów

Fot. Kancelaria Sejmu RP/Łukasz Błasikiewicz (CC BY 2.0) [sejm.gov.pl]
Fot. Kancelaria Sejmu RP/Łukasz Błasikiewicz (CC BY 2.0) [sejm.gov.pl]

Zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany w planie finansowym Polskiej Agencji Kosmicznej na 2019 rok były przedmiotem obrad sejmowej Komisji finansów publicznych w czwartek 19 grudnia. Dotyczyły one propozycji przesunięcia części środków budżetowych Agencji na inne cele. W puli tej ujęto ok. 50 tys. zł, które miały być uprzednio przeznaczone na odprawy dla pracowników.

Jak podano w skróconej informacji do przedmiotowego wniosku Ministerstwa Rozwoju, proponowane zmiany finansowe "mają na celu zwiększenie kosztów na materiały i energię, usługi obce, podatki i opłaty oraz zmniejszenie kosztów świadczeń na rzecz osób fizycznych". Zmiany mają być związane z wdrożeniem ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o działach administracji rządowej, które przyjęto 13 czerwca 2019 roku.

Wniosek przedstawił w czwartek 19 grudnia podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur. Zmiany, jak wskazał, wynikają z bieżących potrzeb działalności Polskiej Agencji Kosmicznej i "podyktowane są zwolnieniem środków przeznaczonych na odprawy dla pracowników". Przewodniczący komisji Henryk Kowalczyk doprecyzował, że chodzi o "niewielką kwotę" - łącznie 50 tys. zł.

Posłowie jednogłośnie przyjęli wniosek o zaopiniowanie zmiany. "Stwierdzam, że pozytywna opinia nr 15 dotycząca zmian w planie finansowym PAK została przyjęta" - wskazał Kowalczyk.

PAK działa w zmienionej formule począwszy od 19 lipca 2019 roku, kiedy to weszła w życie znowelizowana ustawa o działalności agencji. Na mocy przyjętej nowelizacji, Polskiej Agencji Kosmicznej nadano rys eksperckiego zaplecza działającego na rzecz instytucji państwowych związanych z polityką kosmiczną. Z założenia ma pełnić funkcje i zadania doradcze oraz służyć swoją specjalistyczną wiedzą rozmaitym zainteresowanym odbiorcom. Z jej pomocy mają też skorzystać podmioty prywatne, w tym przedsiębiorstwa branżowe.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama