Reklama

POLITYKA I PRAWO KOSMICZNE

Ruszają konsultacje Krajowego Programu Kosmicznego. Najpierw na trzy lata

Ilustracja: BRITE-PL
Ilustracja: BRITE-PL

W nadchodzącym tygodniu mają rozpocząć się konsultacje Krajowego Programu Kosmicznego, który integrując środki z różnych źródeł ma zapewnić wsparcie dla rozwoju i wdrożeń produktów polskiej branży kosmicznej – poinformował w piątek 14 września Maciej Misiura z Polskiej Agencji Kosmicznej.

O założeniach Krajowego Programu Kosmicznego Misiura mówił podczas zorganizowanego w piątek w Gliwicach III Festiwalu Innowacji i Technologii.

Jak przypomniał, celem Polskiej Agencji Kosmicznej jest wdrożenie Polskiej Strategii Kosmicznej – dokumentu kierunkowego, przyjętego przez rząd w ub. roku. Określa on cele do osiągnięcia do 2030 r. Jeden z nich zakłada, że polski sektor kosmiczny osiągnie wówczas 3 proc. europejskiego rynku tej dziedziny.

Drugi przewiduje, że polska administracja publiczna będzie wykorzystywała dla realizacji swoich zadań dane satelitarne, a krajowe przedsiębiorstwa będą w stanie dostarczyć takie usługi i je eksportować. Trzeci cel zakłada zapewnienie dostępu polskiej gospodarce i instytucjom publicznym do infrastruktury satelitarnej w zakresie ich potrzeb – w szczególności bezpieczeństwa i obronności.

Misiura przypomniał, że prace nad Krajowym Programem Kosmicznym ruszyły oficjalnie w lipcu 2016 r.; projekt przekazano w grudniu 2017 r. do konsultacji, które – trwając do kwietnia 2018 r. - wykazały konieczność jego urealnienia, m.in. ze względu na brak szans na uzyskanie zakładanego finansowania. W efekcie zdecydowano o etapowaniu Programu i określeniu najpierw jego ram na trzy lata.

„Mniejsze pieniądze – możemy spróbować troszkę szerzej finansować projekty, aby zobaczyć, które przynoszą najlepsze efekty i przed uruchomieniem większego strumienia finansowania podjąć odpowiednie decyzje” - wyjaśnił przedstawiciel Agencji. Przyznał, że trzyletnia perspektywa obecnego Programu jest bardzo krótka dla projektów rozwojowych; zaznaczył, że część z nich będzie potem kontynuowana.

„I założenie, które przyświeca, co było już powiedziane w Polskiej Strategii Kosmicznej, że Krajowy Program Kosmiczny to nie jest oddzielny strumień finansowania. Jest wielobudżetowość, czyli korzystamy ze środków dostępnych na rynku, np. w NCBR czy w Agencji Rozwoju Przemysłu – i w pewien sposób staramy się je skonsolidować, plus oczywiście Agencja stara się o niezależne środki na uruchomienie projektów ze swojego budżetu” - wyjaśniał specjalista.

„Ten program na trzy lata został już przygotowany; rozpoczynamy konsultacje z rynkiem w przyszłym tygodniu” - zapowiedział.

Oceniając, że konsultacje zapewne jeszcze zmienią przyjęte założenia, Misiura zasygnalizował, że w projekcie Programu znajdują się obszary: dużych projektów (5 projektów), innowacji (5 projektów), wsparcie sektora downstream (zbieranie, analizowanie i świadczenie usług na podstawie danych satelitarnych - 8 projektów), wsparcie technologii kosmiczno-morskich (5), współpracy międzynarodowej (5), staży i szkoleń (8), edukacji (10), promocji (5) i pozostałe (2 - w tym ustawa o krajowym rejestrze obiektów kosmicznych).

Przedstawiciel Polskiej Agencji Kosmicznej podał, że jednym z dużych projektów ma być wsparcie misji naukowej (na zasadzie konkursowej), drugim - wsparcie i zbudowanie polskiego systemu monitorowania sytuacji w kosmosie, kolejnymi – program projektów zamawianych, wsparcie rozwoju infrasruktury (zakup komory termiczno-próżniowej m.in. do testów satelitów) oraz przekroczenie bariery kosmosu przez polską rakietę suborbitalną.

Wśród planowanych zadań innowacyjnych Misiura wymienił: program wsparcia prac związanych z rozwojem technologii na niskim poziomie tzw. gotowości technologicznej (pod kątem zamówień z Europejskiej Agencji Kosmicznej – ESA), utworzenie inkubatora biznesowego ESA (realizowane już przez Agencję Rozwoju Przemysłu) czy pożyczki dla podmiotów sektora kosmicznego (startujących w przetargach ESA).

„Mamy nadzieję, że ten pierwszy etap Krajowego Programu Kosmicznego pozwoli nam na identyfikację kierunków, w których pójdziemy z większym strumieniem finansowania, aby osiągnąć założone cele w 2030 r." - zadeklarował przedstawiciel Polskiej Agencji Kosmicznej.

Krajowy Program Kosmiczny ma być narzędziem wykonawczym Polskiej Strategii Kosmicznej, będącej częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!