Reklama

Polska

POLSA będzie współpracowała z Politechniką Poznańską

  • Fot. Polska Agencja Kosmiczna
    Fot. Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna i Politechnika Poznańska uzgodniły warunki prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych. Porozumienie o współpracy między organizacjami podpisali 14 marca 2016 r. prezes Agencji prof. Marek Banaszkiewicz i prof. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej.

Jak informuje Polska Agencja Kosmiczna, Agencja i Politechnika Poznańska podejmą wspólne działania na rzecz zacieśnienia współpracy między sektorem nauki i przemysłu w regionie. Agencja zaoferuje uczelni wsparcie merytoryczne w pracy dydaktycznej, planowana też jest wspólna organizacja seminariów, konferencji i spotkań networkingowych związanych z tematyką kosmiczną. Podpisanie porozumienia z Politechniką Poznańską wpisuje się w schemat podstawowych zadań Agencji - wspierania programów edukacyjnych dotyczących wiedzy, badań i technologii kosmicznych oraz zapewnienia harmonijnej współpracy między nauką a przemysłem.

Politechnika Poznańska powstała w 1919 r. Uczelnia oferuje kształcenie na dziesięciu wydziałach, prowadzących łącznie 30 kierunków studiów, w tym Automatykę i Robotykę na Wydziale Informatyki i Wydziale Elektrycznym oraz Lotnictwo i kosmonautykę na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu. Na uczelni studiuje ponad 20 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych, o których wykształcenie troszczy się ponad 1200 nauczycieli akademickich.

W ostatnich miesiącach Agencja nawiązała współpracę z dwoma innymi uczelniami technicznymi. Od grudnia 2015 r. współpracuje z Politechniką Gdańską wspierając projekt powstania w  Trójmieście nowego kierunku studiów II stopnia o nazwie Technologie kosmiczne i satelitarne. Kierunek ma być prowadzony przez 3 trójmiejskie uczelnie techniczne: Politechnikę Gdańską, Akademię Morską w Gdyni i Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, a Polska Agencja Kosmiczna włączy się w przygotowanie jego programu kształcenia.

Na początku marca 2016 r. PAK podpisała umowę o współpracy z Politechniką Rzeszowską, która przewiduje m.in. wspólny udział w sektorowych i regionalnych programach europejskich związanych z branżą kosmiczną. Agencja zadeklarowała też współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytetem Zielonogórskim, które zamierzają jesienią 2016 r. nowy kierunek studiów: Inżynierię kosmiczną. PAK zamierza wspólnie z uczelniami wspierać organizacje i przedsięwzięcia promujące aktywność związaną z użytkowaniem przestrzeni kosmicznej.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!