Reklama

Polska

Polska Agencja Kosmiczna dalej bez prezesa

Wiceprezes Agencji ds. Obronnych płk Piotr Suszyński, pełniący obowiązki prezesa PAK. Fot. Polska Agencja Kosmiczna
Wiceprezes Agencji ds. Obronnych płk Piotr Suszyński, pełniący obowiązki prezesa PAK. Fot. Polska Agencja Kosmiczna

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiła się informacja o wynikach kolejnej rekrutacji na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej. Ponownie żaden z kandydatów nie został wybrany. Zgodnie z literą prawa premier Beata Szydło będzie już wkrótce musiała wyznaczyć nową osobę do pełnienia obowiązków szefa Agencji.

Jak dotąd jedynym pełnoprawnym prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) był prof. Marek Banaszkiewicz. Został odwołany ze stanowiska w dniu 7 października 2016 roku w związku z niezatwierdzeniem przez premier Beatę Szydło sprawozdania finansowego i merytorycznego agencji za 2015 rok.

Wówczas został ogłoszony konkurs na nowego szefa PAK, ale pierwsza rekrutacja zakończyła się niewyłonieniem odpowiedniego kandydata. Nową procedurę ogłoszono 10 stycznia 2017 roku, zaś termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 23 stycznia br. W lutym wiadomo było, że spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń etap weryfikacji formalnej przeszły pomyślnie cztery oferty. Dziś, 30 marca, wiemy już, że i tym razem konkurs nie został rozstrzygnięty, a Polska Agencja Kosmiczna dalej pozostaje bez swojego organu wykonawczego.

Od czasu odejścia profesora Banaszkiewicza pełniącym obowiązki prezesa PAK jest Wiceprezes Agencji ds. Obronnych, płk Piotr Suszyński. Art. 8 ustęp 4 Ustawy z 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej stanowi jednak:

W przypadku odwołania Prezesa Agencji Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki powierza wiceprezesowi lub innej osobie pełnienie obowiązków Prezesa Agencji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące.

Zgodnie z przytoczonym zapisem premier Szydło powinna w kwietniu wskazać nową osobę, która będzie pełniła obowiązki szefa Agencji do czasu wyboru prawowitego prezesa PAK.

Reklama

Komentarze

    Reklama