Reklama

Polska

Polska Agencja Kosmiczna przejmie odpowiedzialność za promocję sektora kosmicznego

Ilustracja: tk.parp.gov.pl/ESA
Ilustracja: tk.parp.gov.pl/ESA

Zadania związane z nagłaśnianiem ważnych wydarzeń z życia polskiej branży kosmicznej zostaną przeniesione z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do Polskiej Agencji Kosmicznej - informuje Ministerstwo Rozwoju. W realizacji tej działalności Agencja będzie dalej współpracować z tymi instytucjami, które dotąd aktywnie wspierały polskie firmy zaangażowane w tą innowacyjną gałąź gospodarki. Tymczasem Polska Agencja Kosmiczna nie otrzymała jeszcze polecenia przejęcia wspomnianych obowiązków od organu nadzorującego czyli Prezesa Rady Ministrów.

Od 2017 r. Polska Agencja Kosmiczna (PAK) przejmuje odpowiedzialność za zadania dotyczące informacji i promocji polskiego sektora kosmicznego, które dotychczas wykonywane były przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - podaje Ministerstwo Rozwoju. Przejęcie tych kompetencji jest zgodne z zapisami Ustawy z 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej. Jak wynika z art. 3. ustęp 2, pkt 12-14, do zadań PAK należy m. in.:

  • podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

  • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

  • prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające warunki dla podejmowania działań rozwojowo-badawczych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej.

W myśl przyjętych założeń, PAK powinna kontynuować współpracę nawiązaną przez PARP z ministerstwami i innymi podmiotami zaangażowanymi we wspieranie polskiej działalności kosmicznej. Obecnie mają trwać ustalenia, co do sposobu przejęcia przez Polską Agencję Kosmiczną i Ministerstwo Rozwoju dorobku, który wypracowała w tej kwestii na przestrzeni ostatnich lat PARP. Dotyczy to również treści z portalu Technologie Kosmiczne w witrynie PARP. Aktualnie informacje na temat polskiego sektora kosmicznego dostępne są również na stronie Ministerstwa Rozwoju w zakładce kosmos.

W odpowiedzi na otrzymane od Space24 pytania w sprawie przeniesienia zadań promocyjnych z PARP do PAK Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że „zmiana ta wynika z konieczności stałej promocji działalności kosmicznej, zwłaszcza w aspekcie biznesowym. Pomimo zachodzących w ostatnich latach wielu pozytywnych zmian w tym zakresie, większość opinii publicznej w Polsce nadal postrzega działalność kosmiczną jako drogą i niepraktyczną, pozbawioną wpływu na ich codzienne życie. (...) Niezbędne jest zatem zintensyfikowanie dotychczas prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych przez różne podmioty, jak i zastosowanie nowych możliwości przekazu. Takie podejście znalazło odzwierciedlenie w projekcie Polskiej Strategii Kosmicznej, która 5 stycznia br. została przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów.

O komentarz poprosiliśmy także Polską Agencję Kosmiczną, która poinformowała, że nie otrzymała na razie polecenia przejęcia wspomnianych zadań PARP od Prezesa Rady Ministrów czyli organu pod który bezpośrednio podlega agencja. 

Realizację zadań będących w domenie innych podmiotów administracji publicznej może zlecić Polskiej Agencji Kosmicznej jej organ nadzorujący, czyli Prezes Rady Ministrów. Nie otrzymaliśmy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów polecenia przejęcia zadań związanych z promocją polskiego sektora kosmicznego prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która podlega Ministerstwu Rozwoju. Jeżeli otrzymamy od Prezesa Rady Ministrów takie polecenie, przystąpimy do rozmów z PARP i Ministerstwem Rozwoju na temat jak najsprawniejszego przejęcia tych zadań.

Urszula Szwed-Strych, rzecznik Polskiej Agencji Kosmicznej

Opisywane zmiany organizacyjne zbiegły się w czasie z uaktualnieniem przez Ministerstwo Rozwoju i PARP oficjalnej broszury informacyjnej dotyczącej polskiego sektora kosmicznego: „Sięgając gwiazd”. Jak można przeczytać na stronie internetowej PARP: „Pierwsza wersja broszury "Sięgając gwiazd" powstała w 2013 r. i przedstawiała obraz polskiego sektora kosmicznego na początkowym etapie członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przez cztery lata sektor ten zmienił się, rozrósł i ewoluował. Dlatego podjęto decyzje o aktualizacji broszury.” Nowa wersja prospektu nosi tytuł: „Sięgając gwiazd. Polski sektor kosmiczny 4 lata w ESA”. Można ją pobrać z witryny Ministerstwa Rozwoju (pdf).

 

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!