Reklama

Polska

Porozumienie PGZ i IAI. "Drony, walka elektroniczna i powietrzne tankowce"

  • Fot. Defence24
  • Fot. Kentucky Country Day/Flickr/CC BY-NC 2.0

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. zawarła ramowe porozumienie o współpracy z Israel Aerospace Industries Ltd. oraz ELTA Systems Ltd. (spółką zależną IAI). Przyjęte memorandum zakłada realizację wspólnych inicjatyw m.in. w obszarach zastosowań bezzałogowych statków powietrznych klasy taktycznej, systemów walki elektronicznej oraz platform tankowania powietrznego.

Zawarcie porozumienia między Polską Grupą Zbrojeniową S.A. a firmami Israel Aerospace Industries Ltd. oraz ELTA Systems Ltd. (spółka zależna IAI) miało miejsce w warszawskiej siedzibie Grupy, w obecności głównych przedstawicieli zaangażowanych stron. Przy tej samej okazji w dniu 20 lipca br. podpisano odrębną umowę o współpracy pomiędzy PGZ S.A. i ELTA Systems. Oficjalnego zatwierdzenia dokumentów dokonali prezes PGZ, Błażej Wojnicz, prezes IAI, Joseph Weiss oraz wiceprezes IAI ds. marketingu, Eli Alfassi.

Porozumienie o współpracy, które właśnie zostało podpisane, otwiera przed Polską Grupą Zbrojeniową perspektywę pozyskania nowych kompetencji przemysłowych i wykorzystania ich nie tylko na rzecz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, ale także w innych projektach biznesowych, budujących bezpieczeństwo państw sojuszniczych.

Błażej Wojnicz, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

W komentarzu do wydarzenia prezes PGZ podkreślił rolę porozumienia z IAI w zakresie realizacji nowych projektów zbrojeniowych Grupy, zarówno tych ukierunkowanych na realizację potrzeb własnych Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i w zakresie oferty eksportowej. - "Możliwości kooperacji pomiędzy PGZ i IAI są bardzo szerokie, obejmują również głęboki transfer innowacyjnych technologii lotniczych do spółek z Grupy PGZ." - zaznaczył prezes Wojnicz.

W imieniu przedstawicieli Israel Aerospace Industries głos zabrał prezes Weiss, zwracając przede wszystkim uwagę na potencjał, jaki ta izraelska firma wypracowała i jaki może zaoferować (co już zresztą czyni) w ramach współpracy z PGZ i polskimi władzami. Wskazano tutaj na m.in. możliwości leżące w zakresie technologii bezzałogowych statków powietrznych.

W treści porozumienia (Memorandum of Understanding) zasygnalizowano wolę współpracy w zakresie promocji, marketingu oraz sprzedaży, a także produkcji na licencji i wspólnego opracowania przyszłych produktów dla różnych programów modernizacyjnych realizowanych w Polsce. PGZ S.A., IAI oraz ELTA Systems postanowiły również, że podejmą wspólne działania ukierunkowane na rozpoczęcie eksportu wspólnie opracowanych produktów.

Na mocy podpisanych porozumień Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz strona izraelska dokonają także przeglądu programów Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, w których mogą zostać wykorzystane rozwiązania technologiczne i produkty oferowane przez Israel Aerospace Industries Ltd. oraz ELTA Systems Ltd.

Jak potwierdzono w trakcie dalszej części spotkania, zawarte memorandum ma strukturę otwartą i pozostawia miejsce na dodanie ustaleń w zakresie innych ważnych obszarów zapotrzebowania obronnego Polski. Wspomniano tutaj m.in. o możliwościach dotyczących systemów rakietowych (w ramach programu Narew, którego porozumienie w obecnym brzmieniu nie obejmuje), systemów bezzałogowych i technologii kosmicznych. Prezes IAI potwierdził, że jego firma jest żywotnie zainteresowana współpracą we wszystkich tych domenach, dysponując wszelkimi możliwościami i zasobami technologicznymi.

Czytaj też: Śmigłowcowa współpraca PGZ i Bell. Podpisano porozumienie

Reklama

Komentarze

    Reklama