Reklama

Polska

Powstaje polski system obserwacji przestrzeni kosmicznej

  • Ilustracja: NASA/Wikipedia

Jak informuje Creotech Instruments S.A. w kwietniu ruszył wart ponad 3 mln złotych projekt SST-PL, w ramach którego firma z Piaseczna wyprodukuje ekstremalnie czułą kamerę CCD dla teleskopu wąskokątnego. Teleskop będzie częścią polskiego systemu obserwacji nieba na potrzeby cywilne i obronne, który ma zacząć działać w 2017 roku. Ma on zapewnić Polsce zdolność do monitorowania obiektów kosmicznych, w tym zwłaszcza sztucznych satelitów Ziemi, co jest kluczowe dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

3 mln PLN na monitorowanie przestrzeni kosmicznej

Poza realizowaną konsekwentnie strategią, zgodnie z którą Creotech Instruments S.A. jeszcze w tej dekadzie pragnie stać się narodowym integratorem systemów satelitarnych, spółka z Piaseczna  wzmacnia także kompetencje związane z monitorowaniem przestrzeni kosmicznej. Creotech już uczestniczy w szeregu projektów związanych z monitorowaniem przestrzeni kosmicznej w tym z mapowaniem trajektorii śmieci kosmicznych i monitorowaniem obiektów naturalnych, które mogą wejść na kurs kolizyjny z Ziemią.

Firma przygotowuje się także do udziału do kolejnych programach tego typu. Najnowszym z nich jest wart ponad 3 mln złotych i rozpoczęty w kwietniu projekt "Budowy zautomatyzowanego systemu optycznej obserwacji i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej" realizowany w ramach programu Obronność i Bezpieczeństwo Państwa, którym zarządza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W skład konsorcjum odpowiedzialnego za jego realizację wchodzą Instytut Technologii Wojsk Lotniczych jak lider, Creotech Instruments S.A. i Wojskowa Akademia Techniczna.

Polska w programie wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych SST 

W 2014 roku polski rząd podjął decyzję o włączeniu się Polski w ogłoszony przez Parlament Europejski i Radę Europy program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych SST  (ang. Space Surveillance and Tracking). Jego realizacja ma umożliwić państwom-uczestnikom obserwację ruchu w kosmosie i unikanie kolizji między użytkowanymi sondami i satelitami, a tzw. śmieciami kosmicznymi.

Co więcej europejski program wsparcia obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych SST pozwoli na monitorowanie i kontrolowanie rozmieszczania w przestrzeni kosmicznej satelitów lub uzbrojenia, a także na śledzenie przypadków niekontrolowanego, ponownego wejścia do atmosfery statków kosmicznych lub ich części. Program ma także umożliwić prowadzenia skutecznej walki z atakami na europejską łączność satelitarną.

W lipcu 2015 toku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wykonanie projektu budowy  zautomatyzowanego systemu optycznej obserwacji i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej o kryptonimie SST PL. System ma zapewnić Polsce zdolność do obserwacji oraz śledzenia obiektów kosmicznych, w tym zwłaszcza sztucznych satelitów Ziemi, co jest kluczowe dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

O tym, że Polsce taki system jest potrzebny przekonany jest Mariusz Andrzejczak, wiceprezes Creotech Instruments S.A.

Na ziemskiej orbicie robi się coraz tłoczniej, bo kolejne państwa umieszczają tam swoje satelity i instrumenty badawcze. Wśród wysyłanych w przestrzeń systemów wiele pełni funkcje militarne i wykorzystywane są w celach wywiadowczych. Jako państwo o określonych aspiracjach w obszarze polityki międzynarodowej, które ma w planach stworzenie własnego systemu satelitarnej obserwacji optoelektronicznej, musimy mieć możliwości obserwacji obiektów, które mogą potencjalnie wejść w kolizję z naszymi satelitami. System SST pomoże także w wykrywaniu obiektów wchodzących w atmosferę w sposób niekontrolowany, takich jak bolidy lub rakiety balistyczne.

dr Mariusz Andrzejczak, wiceprezes Creotech Instruments S.A.

SST PL ma także umożliwić Polsce przystąpienie do unijnego konsorcjum SST i aktywne włączenie się naszego kraju w budowę europejskiego systemu SST. Dzięki temu Polska otrzyma pełny dostęp do danych zbieranych przez elementy systemu zlokalizowane, a krajowe firmy będą mogły włączyć się w budowę i rozwijanie europejskiego segmentu.

Narodowy system obserwacji nieba oparty na dwóch teleskopach

W ramach prowadzonego na zlecenie NCBiR projektu SST-PL powstanie system dwóch teleskopów: szerokokątnego i wąskokątnego, które umożliwią wykrycie i ocenę stanu obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej. W szczególności zostaną precyzyjnie określone elementy orbit obserwowanych sztucznych satelitów i stworzona ich baza danych. Dzięki precyzyjnej obserwacji możliwe będzie również określenie stanu satelitów. Cały system będzie w pełni zautomatyzowany, a Creotech Instruments dostarczy jeden z kluczowych elementów - ekstremalnie czułą kamerę CCD dla teleskopu wąskokątnego.

Liczymy na to, że opracowywany w ramach projektu system będzie zaledwie pierwszym tego typu, a po jego testach zamówionych zostanie kilka podobnych. Jesteśmy również przekonani, że wdrożenie to będzie wdrożeniem referencyjnym, które będzie na tyle optymalne, że będzie powielane w ramach europejskiego programu Space Situation Awareness.

dr Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments S.A

Dzięki realizacji projektu SST PL Polska uzyska zdolność do monitorowania przestrzeni kosmicznej i zapobiegania kolizjom między satelitami, a innymi obiektami na orbicie oraz zabezpieczenia własnych urządzeń umieszczonych na orbicie w przyszłości. SST PL pozwoli także na śledzenie działań innych państw w obszarze przestrzeni kosmicznej, także w zakresie rozmieszczania obiektów na orbicie, w tym satelitów szpiegowskich, wynoszenia oraz powrotu pojazdów kosmicznych oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo i obronność państwa. 

Czytaj też: Konferencja SSA: "Przystąpienie do europejskiego konsorcjum priorytetem dla Polski"

Reklama

Komentarze

    Reklama