Reklama

Polska

Premier nie przyjęła sprawozdań Polskiej Agencji Kosmicznej. Odwołanie prezesa?

Premier Beata Szydło nie przyjęła sprawozdania finansowego i merytorycznego od zarządu Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK). Zgodnie z Art. 8 ustawy o PAK jest to jedna z przesłanek do odwołania prezesa agencji przed upływem kadencji.

Pod koniec sierpnia br. Premier Beata Szydło nie przyjęła sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2015 rok od zarządu Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK). Jak podaje TVP Info prawdopodobną przyczyną tej decyzji jest niezadowolenie Premier z dotychczasowych efektów pracy agencji.

Należy odnotować, że przed wysłaniem do Kancelarii Premiera sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a sprawozdanie z działalności agencji zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Agencji.

Zgodnie z Art. 19 pkt. 9 Ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej, sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, a w myśl Art. 19 pkt. 10 Ustawy o PAK, sprawozdanie z działalności było przedmiotem analizy Rady Agencji i zostało przez nią pozytywnie zaopiniowane.

Urszula Szwed-Strych, rzecznik Polskiej Agencji Kosmicznej

Zgodnie z Art. 8 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej nie przyjęcie sprawozdań z działalności PAK to jedna z sześciu przesłanek do odwołania prezesa agencji przed upływem kadencji. Jak informuje Polska Agencja Kosmiczna prof. Marek Banaszkiewicz nie został jednak na razie oficjalnie zdjęty ze stanowiska.

Komentarze