PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Akt założycielski Klastra Technologii Kosmicznych. Dwadzieścia podmiotów w składzie

Fot. Klaster Technologii Kosmicznych
Fot. Klaster Technologii Kosmicznych

W piątek 5 listopada br. - podczas Kongresu590 w podkarpackiej Jasionce - dwadzieścia polskich przedsiębiorstw oraz organizacji i instytucji naukowo-badawczych powołało do życia Klaster Technologii Kosmicznych (KTK). To pierwsze tego rodzaju zrzeszenie klastrowe w Polsce, które ma zapewnić płaszczyznę współpracy sektorowej - w obszarze tworzenia, rozwoju i wdrażania technologii kosmicznych rodem z Polski.

Zawarciu porozumienia towarzyszyła uroczystość, w której wzięli udział nie tylko główni przedstawiciele zaangażowanych podmiotów, ale również wysocy reprezentanci władz centralnych i lokalnych. Na spotkaniu 5 listopada w Jesionce byli obecni m.in. wiceminister Maciej Małecki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także wiceminister Wojciech Murdzek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Władze lokalne reprezentował z kolei Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl.

W gronie założycielskim Klastra Technologii Kosmicznych znalazła się szeroka grupa podmiotów komercyjnych i publicznych – przedsiębiorstw, organizacji naukowo-badawczych, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz instytucji otoczenia sektora kosmicznego. Jak zadeklarowano w okolicznościowym komunikacie, w ramach KTK zrzeszone zostały podmioty odpowiadające za ponad 85 proc. potencjału polskiego rynku kosmicznego.

Podpisanie umowy Klastra Technologii Kosmicznych jest kontynuacją działań rozpoczętych w styczniu br. przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, spółkę EXATEL – polskiego operatora telekomunikacyjnego, a także Politechnikę Rzeszowską oraz Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu. Zadaniem, jakie ma spełniać klaster jest rozwijanie zasobów oraz kompetencji związanych z techniką i technologiami kosmicznymi - aby skutecznie dostarczać na rynek składniki systemów satelitarnych, a w przyszłości być w stanie tworzyć w pełni funkcjonalne systemy kosmiczne.

Podstawą silnej Polski jest suwerenność. Suwerenność w każdej domenie - czy energetycznej, czy wojskowej czy cybernetycznej czy wreszcie kosmicznej. Musi ona być oparta na budowie i rozwoju własnych kompetencji.

Dzięki KTK cały sektor może współdziałać, by jeszcze lepiej tworzyć polskie rozwiązania na potrzeby Polski, ale także na rynki zagraniczne – a dzięki temu budować ekspansję międzynarodową. Wiem, że dzisiejsze wydarzenie ma w tym kontekście doniosłą wartość, oto najważniejsi gracze polskiego sektora kosmicznego zaczynają działać wspólnie, tworząc mechanizm umożliwiający im połączenie ich potencjału.

Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Aktywności Klastra przyświecać ma dążenie m.in. do zrealizowania zarysowanego w Krajowym Planie Odbudowy założenia o zaprojektowaniu i wyniesieniu do 2026 r. polskiej konstelacji mikrosatelitów obserwacyjnych. Wskazywanym celem jest też budowanie wizerunku Polski jako kraju aktywnie działającego w obszarze kosmicznym, z uwzględnieniem realizacji zarówno interesów gospodarczych, jak i militarnych.

Podpisanie umowy Klastra jest zwieńczeniem kilkumiesięcznych przygotowań i wyboru najlepszej na ten moment formuły. Powołując Klaster chcieliśmy, by cała branża mogła współtworzyć ramy instytucjonalno-finansowe niezbędne do rozwoju inicjatyw kosmicznych. Firmy założyciele KTK wielokrotnie pokazywali, że są w stanie skutecznie realizować najbardziej skomplikowane projekty. Chcemy pójść dalej i w pełni komercjalizować dotychczasowe i przyszłe rezultaty prac. Wiemy też, że wspólnie posiadamy potencjał porównywalny do wielu firm zagranicznych - brakowało nam do tej pory tylko narzędzia konsolidacji.

Rafał Magryś, wiceprezes Zarządu EXATEL S.A.

W gronie członków KTK – sygnatariuszy umowy założycielskiej Klastra Technologii Kosmicznych znalazło się 20 różnych podmiotów. Są wśród nich: firmy - Astri Polska, Astronika, Creotech Instruments S.A., Energo-Tel, Exatel, ITTI, KP Labs, PCO, PIAP Space, Scanway, Spaceforest, Thorium Space; oraz organizacje i instytuty naukowo-badawcze - Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza, Podkarpackie Centrum Innowacji, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Sieć Badawcza Łukasiewicz (Centrum Łukasiewicz), a także Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego.

To kolejna inicjatywa jednocząca branżę kosmiczną, a jednocześnie budująca jej siłę. Zaledwie [dzień wcześniej] odbyła się oficjalna inauguracja projektu konstelacji satelitarnej PIAST, przedsięwzięcia przełomowego dla Polski, nad którym pracują specjaliści z najważniejszych polskich instytucji i firm z sektora kosmicznego.

Profesor Iwona Stanisławska, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN

Jak się podkreśla, Klaster Technologii Kosmicznych jest organizacją otwartą na współpracę z kolejnymi instytucjami oraz firmami. Wszystkie zainteresowane podmioty zachęcane są do nawiązywania kontaktu poprzez adres: [email protected]

Branża kosmiczna opiera się na współpracy. Już za dwa lata, w 2023 roku planowane jest wyniesienie satelity EagleEye na orbitę okołoziemską, konstruowanego na potrzeby obronności kraju. Teraz, dzięki Klastrowi, będziemy mogli szerzej współpracować z innymi, czołowymi polskimi firmami, w tym z inicjatorem KTK, firmą Exatel. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie korzyści dla całego polskiego sektora kosmicznego, a co za tym idzie również dla naszego kraju.

Dr hab. Grzegorz Brona, prezes uczestniczącej w utworzeniu KTK spółki Creotech Instruments

Komentarze