Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Inwestycja ARP w PIAP Space na rzecz robotycznego chwytaka

Fot. ŁUKASIEWICZ-PAIP
Fot. ŁUKASIEWICZ-PAIP

Mechanizm chwytaka usuwającego śmieci kosmiczne będzie główną technologią rozwijaną przez PIAP Space (spółka zależna ŁUKASIEWICZ-Przemysłowego Instytutu Pomiarów i Automatyki) ze środków zainwestowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Na mocy podpisanej umowy ARP objął 44% udziałów w kapitale PIAP Space, wykładając na ten cel ponad 3 mln złotych. Fundusze pozwolą na przyśpieszenie realizacji zamówień Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz firm-integratorów satelitarnych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Chwytak skonstruowany przez polskich inżynierów z PIAP Space ma umożliwić skuteczne i sprawne usuwanie z orbity satelitów wycofanych z działań operacyjnych. Pozostałości tych obiektów stanowią realne zagrożenie dla sprawnych satelitów. Mechanizm usuwający śmieci kosmiczne będzie teraz rozwijany przez instytut ze środków pozyskanych z Agencji Rozwoju Przemysłu.

Na mocy podpisanej umowy inwestycyjnej ARP objął za ponad 3 mln złotych pakiet 44% udziałów w kapitale PIAP Space. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na przyśpieszenie realizacji zamówień Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz rynkowych integratorów satelitów w Europie i Stanach Zjednoczonych.

ESA planuje w tym zakresie przeprowadzić misję inżynieryjną, której założeniem będzie usuwanie z orbity okołoziemskiej nieczynnych satelitów, takich jak np. Envisat. Użyty w tym celu ma być specjalny, satelitarny robot serwisowy wyposażony w chwytak dostarczony przez PIAP Space.

Podpisanie umowy pomiędzy ŁUKASIEWICZ- Przemysłowy Instytut Pomiarów i Automatyki a Agencją Rozwoju Przemysłu jest najlepszym przykładem na to jak wiele cennych inicjatyw i technologii znajduje się w instytutach ŁUKASIEWICZA. Droga, którą przeszedł PIAP Space jest przetarciem szlaków, dla kolejnych spółek, z którymi dzielić się będziemy dobrą praktyką w ramach jednej organizacji. To co dziś jest doświadczeniem PIAPu, wkrótce stanie się standardem ŁUKASIEWICZA.

Piotr Dardziński, Prezes Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ

Plany wielu firm dotyczące tworzenia konstelacji składających się z setek satelitów, połączone z istniejącym zagrożeniem śmieciami kosmicznymi, tworzą potrzebę deorbitacji niektórych satelitów. Biorąc pod uwagę potencjał rynkowy, specjalizacja robotyki kosmicznej jest szczególnie perspektywiczna.

Jak duża jest skala potrzeb związanych oczyszczaniem orbity okołoziemskiej, pokazuje m.in. rejestr obiektów satelitarnych prowadzony przez biuro ONZ ds. przestrzeni kosmicznej (United Nations Office for Outer Space Affairs, UNOOSA). Zgodnie z wyliczeniami wykonanymi na jego podstawie, aktualnie wokół Ziemi krąży niemal 5000 obiektów satelitarnych, z czego jedynie ponad 1950 z nich to sprzęt sprawny (zgodnie z danymi za listopad 2018 roku).

W Agencji Rozwoju Przemysłu mamy już pewne tradycje zaangażowania w sektor kosmiczny, między innymi tworzymy pierwsze w Polsce centrum inkubacji biznesowej Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dbamy również o kadry sektora kosmicznego, regularnie organizując konkurs na staże kosmiczne. Bezpośrednie zaangażowanie w PIAP Space to kolejny krok, który wzmocni finansowo spółkę. To ważne, bo polski sektor jest gotowy na wejście w najbardziej zaawansowane projekty, a naszym zadaniem jest ułatwienie branży tego zadania

Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu

 

image
Fot. ŁUKASIEWICZ-PAIP

 

Oprócz zadań związanych ze wspomaganą deorbitacją złomu kosmicznego, wykorzystanie robotyki satelitarnej pozwoli także prowadzić obsługę serwisową satelitów na orbicie (In-orbit servicing) oraz uzupełnianie brakującego paliwa (satelite refueling).

ŁUKASIEWICZ-Instytut PIAP jest jednym z liderów rynkowych w obszarze robotyki dla sektora obronnego w Europie. Inwestycja w PIAP Space jest częścią naszej strategii dywersyfikacji działalności. Sektor kosmiczny pozwoli wykorzystać portfolio technologiczne Instytutu i uzyskać dostęp do najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych projektów w zakresie robotyki kosmicznej w Europie.

Dr inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor ŁUKASIEWICZ-Przemysłowego Instytutu Automatyki Pomiarów PIAP

 

PIAP Space jest spółką typu spin-off założoną w 2016 roku przez ŁUKASIEWICZ- Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Przedmiotem jej działalności jest rozwój i komercjalizacja robotyki w obszarze technologii kosmicznych.

PIAP Space specjalizuje się w robotyce orbitalnej i planetarnej. Dzięki pozyskanym środkom z Agencji Rozwoju Przemysłu, PIAP Space będzie mógł rozbudować park technologiczny spółki, wyposażyć laboratoria w  nowe urządzenia, charakterystyczne dla sektora kosmicznego oraz zatrudnić kolejnych wysokiej klasy specjalistów. Na mocy umowy, której warunki brzegowe zostały zaakceptowane jeszcze pod koniec maja br., ŁUKASIEWICZ-PIAP pozostaje właścicielem 56% udziałów spółki.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!