Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Kapitał na start nowatorskich projektów w europejskim akceleratorze biznesu

Fot. PARSEC Accelerator [parsec-accelerator.eu]
Fot. PARSEC Accelerator [parsec-accelerator.eu]

Działający od maja 2019 roku międzynarodowy projekt rozwoju biznesu z unijnym dofinansowaniem, PARSEC Accelerator poszukuje innowatorów zainteresowanych udziałem w pierwszym otwartym naborze wniosków o środki na start działalności gospodarczej. Akcelerator zaprasza wszystkie MŚP, start-upy i indywidualnych założycieli, którzy chcą w nowatorski sposób rozdysponować dane z systemów obserwacji Ziemi - z przeznaczeniem dla sektora produkcji żywności, energii oraz ochrony środowiska.

PARSEC to akcelerator biznesowy wspierający tworzenie nowych produktów i usług opartych na satelitarnych systemach obserwacji Ziemi. Akcelerator jest skierowany do MŚP, przedsiębiorstw typu start-up, przedsiębiorców i osób prywatnych, które chcą mieć wpływ na rozwój sektorów żywności, energii i środowiska. Holistyczny dwustopniowy program akceleracyjny oferuje łącznie pulę 2,5 mln EUR swobodnych środków dla nowo powstających firm (equity-free, czyli bez obejmowania w zamian udziałów), a także wsparcie coachingowe, szkoleniowe i obsługę wejścia na rynek.

Konsorcjum PARSEC zrzesza 9 partnerów z 7 państw europejskich, posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie: innowacji biznesowych, absorpcji rozwiązań przez rynek, komercjalizacji badań i rozwoju, projektowania i wdrażania aplikacji Big Data, klastrów biznesowych i akceleratorów oraz wykorzystania danych z obserwacji Ziemi i powiązanych gałęzi przemysłu.

Akcelerator zaprasza wszystkie MŚP, start-upy i indywidualnych założycieli, którzy chcą opracować innowacje korzystające z satelitarnych danych obrazowych - z przeznaczeniem dla sektora produkcji żywności, energii oraz ochrony środowiska. Zgłoszenia należy składać do 20 grudnia 2019 roku do godz. 17:00 czasu polskiego (CET). Zwycięzcy tego otwartego naboru otrzymają swobodne fundusze w wysokości 10.000 EUR oraz uzyskają dostęp do systemu wsparcia biznesowego  świadczonego przez PARSEC Accelerator.

Sektor obserwacji Ziemi przechodzi obecnie szybkie zmiany, wraz z dojrzewaniem szeregu ważnych technologii wspomagających, takich jak: przetwarzanie w chmurze, Internet rzeczy, technologie Big Data oraz sztuczna inteligencja. Ponadto unijny program Copernicus, działający od 2014 roku w oparciu o satelity Sentinel, generuje codziennie ponad 1,5 terrabajtów danych, które są swobodnie i otwarcie dostępne dla obywateli, naukowców i przedsiębiorstw. Stanowi to szansę na zwiększenie wydajności, innowacyjności i konkurencyjności europejskich MŚP oraz przedsiębiorstw typu start-up, zwłaszcza w rozwijających się branżach, takich jak żywnościowa, energetyczna i środowiskowa.

PARSEC Accelerator deklaruje wolę wykorzystania tych okoliczności, by umożliwić nowym firmom zaangażowanie się w rozwój zastosowań downstream technologii obserwacji Ziemi. Nabór "Open Call 1" jest pierwszym z dwóch etapów programu akceleracyjnego. 100 wybranych zwycięzców skorzysta z zapowiedzianego szerokiego wachlarza obsługi - oprócz wsparcia finansowego (10.000 € dla każdego laureata), będą to usługi biznesowe, takie jak internetowe i bezpośrednie kojarzenie kooperantów, kompleksowy program szkoleniowy i bootcamp na miejscu.

Wspierani przez PARSEC Accelerator mają z założenia rozwinąć swoją prezencję rynkową i utworzyć sieć kontaktów z innymi firmami, tworząc transgraniczne i międzysektorowe konsorcja. Udział w PARSEC Accelerator umożliwi nowo powstałym związkom biznesowym finalizowanie i wypróbowanie w warunkach rynkowych swoich innowacyjnych pomysłów oraz opracowanie dostosowanych planów biznesowych. Konsorcja mogą później zgłosić się do procedury "Open Call 2" i bronić swojej koncepcji przed jury podczas Dnia Demonstracyjnego PARSEC. Spośród wytypowanych wstępnie uczestników, 15 zwycięskich konsorcjów uzyska dostęp do wsparcia drugiego etapu akceleratora - pozyskując każdorazowo po 100.000 EUR, aby wprowadzić swoje innowacje na rynek.

Więcej szczegółów na temat projektu dostępne jest na stronie inicjatywy.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!