PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Łukasiewicz-ILOT: umowa rozbudowy centrum napędów rakietowych i satelitarnych

Fot. Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa [ilot.lukasiewicz.gov.pl]
Fot. Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa [ilot.lukasiewicz.gov.pl]

Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa zakomunikował podpisanie umowy na rozbudowę gmachu Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych. Ośrodek ma być ważnym punktem na technologicznej mapie Polski w obszarze kosmicznym oraz szansą na wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionu.

Ogłoszoną umowę rozbudowy budynku biurowo-laboratoryjnego na terenie Instytutu (w ramach trwającego projektu: „Centrum Laboratoryjne Napędów Rakietowych i Satelitarnych”) zawarto uroczyście 12 sierpnia br. - jej wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. z siedzibą w Jędrzejowie. Podpis pod kontraktem ze strony Łukasiewicz - ILOT złożył dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor ośrodka.

Zamówienie wchodzi w zakres projektu kontynuowanego od 2020 roku, w ramach którego Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 25,63 mln PLN z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt ten objął właśnie utworzenie nowoczesnego Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych. Umowę dofinansowania podpisali 29 grudnia 2020 roku marszałek województwa mazowieckiego - Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz dyrektor Instytutu, dr inż. Paweł Stężycki.

Rozwijany budynek laboratoryjny ma być wykorzystywany w Łukasiewicz - Instytucie Lotnictwa przez Zakład Technologii Kosmicznych. Dotychczasowe założenia projektu obejmowały również wyposażenie go w aparaturę naukowo-badawczą.

Utworzenie Centrum Laboratoryjnego Napędów Rakietowych i Satelitarnych jest ważnym krokiem w rozwoju infrastruktury naukowo-badawczej instytutu i całej Sieci Badawczej Łukasiewicz w obszarze nowoczesnych technologii napędów kosmicznych. Dzięki tej inwestycji mamy szansę stać się liderem jeśli chodzi o ekologiczne napędy małych rakiet i satelitów.

Dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa

Zaplanowany w ramach projektu ośrodek to trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 1200 m kw. Działać w nim ma szereg laboratoriów, w tym m.in. hamownia silników rakietowych, laboratorium podsystemów rakietowych, laboratorium satelitarnych napędów korekcyjnych oraz laboratorium materiałów pędnych. Na wyposażeniu centrum ma być m.in.: stanowisko próżniowe z oprzyrządowaniem, aparatura do analizy instrumentalnej oraz aparatura do badań termicznych.

Infrastruktura ta będzie przeznaczona do prowadzenia prac B+R obejmujących m.in.: rozwój silników rakietowych na materiały pędne o obniżonej toksyczności, głównie z nadtlenkiem wodoru jako utleniaczem; rozwój rakiet do zastosowań kosmicznych; preparatykę małosmugowych stałych materiałów pędnych; preparatykę oraz testy złóż katalitycznych do rozkładu stężonego nadtlenku wodoru oraz nowych, jednoskładnikowych materiałów pędnych z grupy tzw. HPGP; rozwój technologii silników hybrydowych z nadtlenkiem wodoru oraz paliwem stałym; rozwój napędów do deorbitacji satelitów; rozwój komponentów pirotechnicznych.

Ze wsparciem nowej infrastruktury Instytut ma nadzieję stać się jedną z wiodących jednostek badawczych w Europie, na rynku badań nad napędami rakietowymi i satelitarnymi. Rezultatem ma być znaczący wzrost kompetencji, przekładający się na wzrost zaufania europejskich partnerów przemysłowych oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Z nowej infrastruktury będą korzystać badacze ILOT, jednostek z nim współpracujących oraz konsorcjanci realizowanych projektów badawczych. Będzie ona też wykorzystywana przez Instytut do realizacji komercyjnych usług badawczych na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów zewnętrznych.

Realizowany projekt ma pozwolić także na rozwój współpracy programowej z uczelniami technicznymi. Z nowoczesnej bazy laboratoryjnej będą bowiem mogli korzystać studenci odbywający w instytucie staże naukowe.


image
Reklama

 

Komentarze