Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Partnerstwo publiczno-prywatne w przemyśle kosmicznym. Wykład eksperta PAK

Fot. CAS WUT/polsa.gov.pl
Fot. CAS WUT/polsa.gov.pl

Dnia 15 marca 2018 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej John Franklin Hall, ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej i wieloletni pracownik NASA, poprowadził odczyt na temat partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze działalności kosmicznej oraz mechanizmów finansowania prywatnej działalności kosmicznej przez amerykański rząd.

W spotkaniu wzięło udział 50 studentów i naukowców oraz przedstawicieli firm i administracji publicznej.

Wykład, zatytułowany „Amerykańskie partnerstwa publiczno-prywatne w działalności kosmicznej: dokąd wspólnie zmierzamy”, dotyczył doświadczeń USA związanych z inwestycjami publiczno-prywatnymi w dziedzinach transportu kosmicznego, napędów kosmicznych, serwisowania satelitów, prowadzenia habitatów oraz innych przedsięwzięć służących rozwijaniu technologii i potencjału na rzecz badań, eksploracji i wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

Wystąpienie eksperta PAK zapowiedział profesor Piotr Wolański, zasłużony wykładowca Politechniki Warszawskiej i pracownik Instytutu Lotnictwa, a moderatorem dyskusji, która miała miejsce po odczycie, był profesor Stanisław Janeczko, dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. Pytania zadawane ekspertowi PAK dotyczyły przede wszystkim wysokości dofinansowania amerykańskich firm przez rząd USA, schematu i procedur związanych z udzielaniem finansowania, podziału ryzyka przedsięwzięć pomiędzy rządem USA a prywatnymi przedsiębiorcami, a także perspektywy wprowadzenia mechanizmów współpracy publiczno-prywatnej w ramach polskiego sektora kosmicznego.

John F. Hall był przez 24 lata pracownikiem Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej USA (NASA). Do 2017 r. pełnił funkcję dyrektora ds. kontroli eksportu i współpracy międzyagencyjnej amerykańskiej agencji. Brał udział w kształtowaniu narodowej polityki kosmicznej i rządowych dokumentów związanych z rozwojem działalności kosmicznej. Był też odpowiedzialny za międzynarodowy transfer technologii.

Obecnie jest ekspertem Polskiej Agencji Kosmicznej. Doradza władzom PAK i jest zaangażowany m.in. w prace związane z opracowaniem Krajowego Programu Kosmicznego oraz założeń narodowego prawa kosmicznego.

Wystąpienie Johna F. Halla było kolejnym z cyklu wykładów związanych z tematyką sektora kosmicznego organizowanych przez Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej. Poprzedni wykład pt. „Challenges in Earth Observation” wygłoszony na zaproszenie PAK przez prof. Hansjörga Dittusa, dyrektora Instytutu Systemów Kosmicznych niemieckiej agencji kosmicznej (DLR), miał miejsce 19 kwietnia 2017 r.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama