Reklama

PRZEMYSŁ KOSMICZNY

Platforma CREODIAS przedstawiona na spotkaniu w Senacie

Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl
Fot. Paweł Ziemnicki/Space24.pl

Podczas zorganizowanej 21 stycznia br. w Senacie konferencji odnośnie potencjału wykorzystania danych satelitarnych przez administrację przedstawiciele firmy Creotech Instruments gruntownie opisali platformę CREODIAS. Narzędzie to jest od czerwca 2018 r. dostępne dla użytkowników komercyjnych. Stanowi nowatorskie rozwiązanie na rzecz szybkiego, efektywnego i elastycznego dostępu do zobrazowań satelitarnych.

CREODIAS to jedna z kilku platform, jakie powstały w Europie na rzecz ułatwienia dostępu do danych satelitarnych zbieranych w ramach europejskiego programu Copernicus. Infrastruktura została zbudowana przez konsorcjum z przewagą niewielkich polskich firm. Zaangażowane w to przedsięwzięcie krajowe podmioty charakteryzują się zatrudnieniem nieprzekraczającym 70 osób.

Jak podkreślał Krzysztof Mysłakowski z Creotechu, wcześniej dostęp do danych z Copernicusa był możliwy za pośrednictwem hubów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Podstawową wadą tego rozwiązania była konieczność przesyłania dużych pakietów danych przez internet do własnego środowiska informatycznego. Było to mało wydajne i kosztowne. Jednocześnie, użytkownik końcowy musiał do tego celu dysponować własną, dość złożoną infrastrukturą komputerową.

Istotą powstania platformy CREODIAS było, żeby w sposób wydajny udostępniać dane z zasobów Copernicus oraz serwisów związanych z tymi zbiorami danych.

Krzysztof Mysłakowski, Creotech Instruments

W modelu DIAS (Data and Information Access Services) środowisko do przetwarzania jest ulokowane bezpośrednio przy zasobie danych. Zdalny użytkownik, logując się do tej infrastruktury platformy, może w sposób elastyczny i szybki zestawić środowisko obliczeniowe tak, by pobierając dane od razu je przetwarzać. Wówczas pobierał będzie poprzez sieć jedynie interesujący go wynik końcowy tego przetwarzania.

Konstrukcja platformy składa się z serwerów wirtualnych i fizycznych oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. CREODIAS wyposażony jest w interfejs API, pozwalający konfigurować zdalnie środowisko do obliczeń.

Na platformie znajduje się pełny zasób danych z programu Copernicus, który jest ponadto regularnie aktualizowany. Są tam też m.in. dane z satelitów Landsat oraz sięgające dalej w przeszłość dane archiwalne.

Dane historyczne, które są na naszej platformie, sięgają lat 70-tych ubiegłego wieku, co w przypadku badania pewnych zjawisk i procesów jest niezwykle cennym zasobem.

Krzysztof Mysłakowski, Creotech Instruments

Z punktu widzenia przedsiębiorców, CREODIAS znacznie obniża bariery wejścia na rynek dla nowych podmiotów, które chcą korzystać z danych satelitarnych. By robić to skutecznie, trzeba umieć odszukać odpowiednie dane i właściwie je przetworzyć – tak, żeby otrzymać zrozumiałe i użyteczne informacje. Dzięki funkcjonalnościom platformy można łatwo analizować zjawiska czy trendy dla dużych obszarów.

Zdaniem Mysłakowskiego dostęp do danych satelitarnych jest dziś czymś naturalnym. Problem dotyczy natomiast tego, jak z obfitości zdjęć użytkownik ma wybrać to, co go interesuje, i pozyskać informacje, których potrzebuje. Dziś istnieją po temu przystępne i efektywne techniki.

W drugiej części prezentacji również reprezentujący Creotech Instruments Bernard Stępień opowiadał o przykładowych serwisach czy usługach działających w oparciu o dane z platform DIAS. Mogą one przybierać postać tematycznych portali internetowych.

Takie narzędzia mogą chociażby służyć zarządzania siecią wodociągową w dużym mieście. Kluczowe są wówczas dane o przemieszczeniach gruntu. Inny przykład stanowi wykorzystanie zobrazowań satelitarnych na rzecz monitorowania skutków pożaru w jednym z parków narodowych we Włoszech.

Według Stępnia najciekawsze są te serwisy, które łączą różne rodzaje danych satelitarnych dla uzyskania pełniejszej informacji. Z tego samego względu dane satelitarne niejednokrotnie warto łączyć z danymi pozyskiwanymi z innych niż satelity źródeł.

Artykuł powstał przy współpracy z Creotech Instruments.

Reklama

Komentarze

    Reklama

    Interesujesz się kosmosem i chciałbyś wiedzieć więcej na temat eksploracji, przemysłu, wojska i nowych technologii? Dołącz do grona naszej społeczności zapisując się do newslettera i zaobserwuj nas na social mediach, aby zawsze być na bieżąco!