Reklama

Sektor krajowy

Klaster Technologii Kosmicznych wybrał swoje kierownictwo

Autor. Klaster Technologii Kosmicznych

Po listopadowym zawiązaniu działalności Klastra Technologii Kosmicznych, przedstawiciele partycypujących stron spotkali się 9 grudnia br. na walnym zebraniu członków, aby podjąć pierwsze decyzje organizacyjne. W trakcie spotkania dokonano wyboru osób zasiadających w Radzie Klastra, w tym przewodniczącego, którym został wiceprezes spółki EXATEL - Rafał Magryś.

Obok wyboru przewodniczącego Rady Klastra Technologii Kosmicznych (w osobie Rafała Magrysia), wskazano także wiceprzewodniczącego - został nim Krzysztof Kopaczyński z ramienia Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Pełnienie funkcji sekretarza Rady powierzono natomiast Michałowi Zacharze ze spółki KP Labs. W gronie członków Rady KTK zasiadać będą także: prof. Iwona Stanisławska (dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN) oraz Mariusz Bednarz - przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Klaster Technologii Kosmicznych działa na rzecz współpracy i promocji polskiego przemysłu kosmicznego. Organizacja powstała z inicjatywy spółki EXATEL – polskiego operatora telekomunikacyjnego, skupiając przy tym czołowe podmioty polskiego sektora kosmicznego. W skład Klastra wchodzą krajowe przedsiębiorstwa (zarówno prywatne, jak i spółki Skarbu Państwa), organizacje naukowo-badawcze, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz instytucje otoczenia sektora kosmicznego.

Czytaj też

Już na starcie swojej działalności KTK zadeklarował zrzeszanie podmiotów wspólnie dysponujących ponad 85 proc. potencjału całego sektora kosmicznego w Polsce. W składzie założycielskim znalazło się 20 członków.

Jako główny cel istnienia klastra wskazywana jest wspólna budowa polskich rozwiązań satelitarnych i rozwój polskiego przemysłu kosmicznego Zapowiadana jest też realizacja projektów grantowych oraz budowa i wyniesienie na orbitę "pierwszej polskiej konstelacji mikrosatelitów obserwacyjnych". Miałoby to nastąpić do 2026 roku. Projekt znany jest pod nazwą Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) i został zarysowany w Krajowym Planie Odbudowy.

Wierzymy w możliwości polskich ekspertów. Dlatego – jako organizacja – chcemy wspierać integrację polskiego sektora kosmicznego. Tak, by efektywniej wykorzystywać synergię świata nauki, instytucji badawczych oraz krajowych firm produkcyjnych – zarówno prywatnych, jak i państwowych. Dzięki temu chcemy tworzyć nowoczesne rozwiązania na potrzeby Polski, jak i rynków międzynarodowych.
Klaster Technologii Kosmicznych - cytat z oficjalnej strony internetowej

Wśród celów szczegółowych działania Klastra Technologii Kosmicznych wskazuje się:

 • wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorstw działających w branży technik i technologii kosmicznych na rynku krajowym, jak i międzynarodowym;
 • wsparcie dla krajowych ekspertów przy tworzeniu i rozwoju technik i technologii kosmicznych, aby skutecznie dostarczać własne rozwiązania na rynek komponentów oraz zintegrowanych systemów kosmicznych;
 • tworzenie konsorcjów wykonawczych do realizacji projektów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych;
 • upowszechnianie wiedzy o badaniu i wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, technikach i technologiach kosmicznych oraz korzyściach z rozwoju działalności w tym obszarze;
 • tworzenie ram instytucjonalno-finansowych dla aktywnego wspierania inicjatyw, w których mogliby uczestniczyć Członkowie Klastra;
 • integracja działań sektora kosmicznego w tym przedsiębiorstw, organizacji badawczych, stowarzyszeń i władz regionalnych i lokalnych;
 • promowanie Członków Klastra Technologii Kosmicznych poprzez wspólne przygotowanie ofert marketingowych, udziale w targach, sympozjach i konferencjach;
 • wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy Członkami Klastra Technologii Kosmicznych;
 • prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych – zarówno w kraju, jak i za granicą.

Czytaj też

Źródło: Klaster Technologii Kosmicznych

Reklama

Komentarze

  Reklama