Reklama

Sektor krajowy

POLSA zaprasza do konsultacji ws. misji księżycowej

Autor. NASA/Joel Kowsky

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) zaprasza instytucje badawcze i podmioty przemysłowe do konsultacji rynkowych dotyczących możliwości realizacji studium wykonalności dla polskiej misji księżycowej.

Reklama

Jak czytamy w komunikacie, konsultacje maja służyć do określenia celów naukowych i technologicznych potencjalnej polskiej misji księżycowej oraz możliwości realizacji misji z wykorzystaniem kompetencji i know-how rodzimego sektora kosmicznego, co wpisuje się w szersze działania przygotowawcze do realizacji Krajowego Programu Kosmicznego. W 2021 roku Polska Agencja Kosmiczna przeprowadziła nabór koncepcji na misje kosmiczne. Łącznie wpłynęło 16 propozycji misji opracowanych przez 9 podmiotów.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Wstępne analizy wykonalności misji zostały zrealizowane przez cztery podmioty w następujących obszarach tematycznych: badania przestrzeni kosmicznej, optyczna obserwacja Ziemi, radarowa obserwacja Ziemi i projekty z zakresu rozwoju technologii. POLSA podała do wiadomości krótkie opisy projektów:

  1. Projekt UVSat, opracowany przez konsorcjum kierowane przez Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika oraz z udziałem Creotech Instruments SA i Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN), umożliwi budowę zaawansowanych technologicznie satelitów naukowych. Głównym celem proponowanego projektu jest pozyskanie metodą fotometryczną danych astronomicznych w zakresie ultrafioletu (UV). Ultrafiolet to obszar widmowy, w którym silnie promieniują gorące obiekty, takie jak masywne gwiazdy i obiekty akretujące materię. Z powodu absorpcji atmosferycznej promieniowanie ultrafioletowe takich obiektów można zaobserwować jedynie z kosmosu.Projekt UVSat, opracowany przez konsorcjum kierowane przez Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika oraz z udziałem Creotech Instruments SA i Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN), umożliwi budowę zaawansowanych technologicznie satelitów naukowych. Głównym celem proponowanego projektu jest pozyskanie metodą fotometryczną danych astronomicznych w zakresie ultrafioletu (UV). Ultrafiolet to obszar widmowy, w którym silnie promieniują gorące obiekty, takie jak masywne gwiazdy i obiekty akretujące materię. Z powodu absorpcji atmosferycznej promieniowanie ultrafioletowe takich obiektów można zaobserwować jedynie z kosmosu.
  2. Projekt EO+IR, opracowany przez konsorcjum kierowane przez firmę Scanway Sp. z o.o. oraz z udziałem Creotech Instruments SA i Blue Dots Solutions Sp. z o.o., zakłada budowę dwóch małych satelitów do obserwacji Ziemi w paśmie podczerwonym. Zidentyfikowane obszary zastosowania danych obserwacyjnych to m.in. planowanie przestrzenne miast, rolnictwo i bezpieczeństwo cywilne.Projekt EO+IR, opracowany przez konsorcjum kierowane przez firmę Scanway Sp. z o.o. oraz z udziałem Creotech Instruments SA i Blue Dots Solutions Sp. z o.o., zakłada budowę dwóch małych satelitów do obserwacji Ziemi w paśmie podczerwonym. Zidentyfikowane obszary zastosowania danych obserwacyjnych to m.in. planowanie przestrzenne miast, rolnictwo i bezpieczeństwo cywilne.
  3. Projekt POLSAR, autorstwa firmy Iceye Polska Sp. z o.o., stanowi propozycję przyszłej polskiej misji kosmicznej z wykorzystaniem radaru z syntetyczną aperturą (SAR), który może dostarczać obrazy SAR o wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Obrazowanie technologią SAR jest niezależne od warunków atmosferycznych oraz umożliwia trójwymiarową charakteryzację terenu.Projekt POLSAR, autorstwa firmy Iceye Polska Sp. z o.o., stanowi propozycję przyszłej polskiej misji kosmicznej z wykorzystaniem radaru z syntetyczną aperturą (SAR), który może dostarczać obrazy SAR o wysokiej rozdzielczości przestrzennej. Obrazowanie technologią SAR jest niezależne od warunków atmosferycznych oraz umożliwia trójwymiarową charakteryzację terenu.
  4. Projekt Cognition, autorstwa firmy KP Labs Sp. z o.o., to propozycja robotycznej misji księżycowej, której celem jest stworzenie i przetestowanie w realnych warunkach systemu do trójwymiarowego mapowania powierzchni Księżyca oraz autonomicznej nawigacji przestrzennej. Opracowana w trakcie jej realizacji technologia ma umożliwić prowadzenie księżycowych misji eksploracyjnych, zbierających informacje o ukształtowaniu i charakterystyce terenu, a także innych danych pozwalających na nawigację i planowanie drogi dla autonomicznych łazików księżycowych.Projekt Cognition, autorstwa firmy KP Labs Sp. z o.o., to propozycja robotycznej misji księżycowej, której celem jest stworzenie i przetestowanie w realnych warunkach systemu do trójwymiarowego mapowania powierzchni Księżyca oraz autonomicznej nawigacji przestrzennej. Opracowana w trakcie jej realizacji technologia ma umożliwić prowadzenie księżycowych misji eksploracyjnych, zbierających informacje o ukształtowaniu i charakterystyce terenu, a także innych danych pozwalających na nawigację i planowanie drogi dla autonomicznych łazików księżycowych.

Czytaj też

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna

Reklama

Komentarze

    Reklama